ข้อมูลรางวัลระบบรหัสลับลุ้นรับแต้ม
จีเอ็มจะสุ่มเวลาแจกรหัสลับให้กับผู้เล่นที่ออนไลน์หน้าแชท เมื่อได้รหัสลับแล้วสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้จากในเกมส์
(กด S เลือก แอคชั่ค -> ตรวจสอบรหัสลับ) โดยแต้มที่จะได้มีมูลค่า 1,000 LP - 100,000 LP !!
 (แสดงข้อมูลย้อนหลัง 7 วันเท่านั้น กรณีไม่มีข้อมูลนั่นคือภายใน 7 วันก่อนไม่มีการแจกรหัสจากจีเอ็ม) 
รวมแต้มที่แจกไปแล้วทั้งหมด 1,860,000 LP

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[1K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[9K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[15K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[30K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[50K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[100K]
จำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาส
1540.00 %21730.00 %020.00 %46.00 %02.50 %41.00 %50.50 %
ลำดับ ชื่อตัวละคร รางวัลที่ได้รับ วันเวลาที่ได้รับรหัส/ตรวจรหัส
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 24/05/2018 13:15:41
Event( )Winner
 เด็กหญิงมาณี 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 หญิงส้ม 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Zedd 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Wuttar 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Invitee 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 gfhgffg 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ผีนอนเขี่ยหัว 
(SILVERBULLET)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำหัวคะเม็ดo 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 คลูเลอร์ฮอร์น 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 หนูน้อยหมวกเขียว 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ไทลินอล 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Venezuela 
(KraDoor)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Monnist 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 มัสไม่มี 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Liebhaber 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Skyaooล่าไผ่ทอง 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Christine 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ออบเรือง 
(เจ๊หมีฟีเวอร์)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Kanata 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ลองของ 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ตาน้อย 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Lucasio 
(HotHead)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 แม่ชีห่มขาว 
(TimeLine)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ซอยยิก 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 มันนี่ 
(DaiSukiDesu)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 LANCER 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 กๅมเทพ 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 บันกีรัส 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำคuตัวเด็ดo 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Lolita 
(HelloKitty)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 องค์หญิงเมงุมิ 
(DaiSukiDesu)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 เด็กชายมานพ 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Mrผักกาด 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 326296 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ZzkasumazZ 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Koala 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 สังขยาใบเตย 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 S1000RR 
(ตำนานมหาเทพเอ)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Lasvegas 
(DaiSukiDesu)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Tunyoug 
(HelloKitty)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 PluTo 
(Warlism)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 EagerlY 
(HotHead)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 คุณชม้อย 
(KraDoor)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 น้องปาย 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 อาหมวยย 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำคuมีเก็ดo 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 แพนด้า 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ล่าบอสXXXXXXXXX 
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 NIRVANA 
(ตำนานมหาเทพเอ)
 ใบสั่งปกป้องการเอ็นชานท์สีทอง 18 พ.ค. 2561, 10:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 10:00 น.)
EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 สังขยาใบเตย 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 dasd123 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ตาน้oย 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 บันกีรัส 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 August 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Mrแมว 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ล่าบอสXXXXXXXXX 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ไกเออร์ 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 แพนด้า 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำหัวคะเม็ดo 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 S1000RR 
(ตำนานมหาเทพเอ)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 326296 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 5159159 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ลองของ 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ตาน้อย 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Lolita 
(HelloKitty)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ลี่เสี่ยวเฟิง 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Venezuela 
(KraDoor)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ซอยยิก 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ไทลินอล 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 มัสฉา 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Skyaooล่าไผ่ทอง 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 SNooPKinGz 
(KraDoor)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำคuตัวเด็ดo 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 มัสไม่มี 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ลี่เชาหลาง 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Neko 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 EagerlY 
(HotHead)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 เด็กหญิงมาณี 
(Warlism)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Flashslap 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Tunyoug 
(HelloKitty)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 กๅมเทพ 
(Warlism)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Monnist 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Mrผักกาด 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 รูนตัวนี้หายตัว 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 LANCER 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 น้องปาย 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 องค์หญิงเมงุมิ 
(DaiSukiDesu)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Lasvegas 
(DaiSukiDesu)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 PluTo 
(Warlism)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Kanata 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Liebhaber 
(Warlism)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 DarkSlayer 
(ไร้สังกัด)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 oยำคuมีเก็ดo 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 ลี่ซินเหมย 
(HotHead)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Koala 
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 เด็กชายมานพ 
(Warlism)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 NIRVANA 
(ตำนานมหาเทพเอ)
หินนักปราชญน์ 18 พ.ค. 2561, 09:57 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:54 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 3 นาที
  EVENT20180XXXX
Event( )Winner
 มาเพื่อมัส 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:10 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
DE3241CD40XXXX
Event( )Winner
 Rihyon 
(REPORTsUs)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:10 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
00AFEFA5DDXXXX
Event( )Winner
 มาเพื่อมัส 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:10 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
8E4B686E9DXXXX
Event( )Winner
 มาเพื่อมัส 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
66D847CB93XXXX
Event( )Winner
 Between 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
696D276FC6XXXX
Event( )Winner
 Descriptions 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
5A21004FD4XXXX
Event( )Winner
 Between 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:07 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
DEE39D035CXXXX
Event( )Winner
 Rihyon 
(REPORTsUs)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:07 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
F745D5424BXXXX
Event( )Winner
 รูนตัวนี้หายตัว 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:07 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
D292242D5DXXXX
Event( )Winner
 Descriptions 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:06 น.
(18 พ.ค. 2561, 09:03 น.)
707B178457XXXX
Event( )Winner
 Skyaooล่าไผ่ทอง 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:04 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
AF43008B1CXXXX
Event( )Winner
 ลี่ซินเหมย 
(HotHead)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:04 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
34504E821BXXXX
Event( )Winner
 ลี่ซินเหมย 
(HotHead)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
D90A589F3DXXXX
Event( )Winner
 NIRVANA 
(ตำนานมหาเทพเอ)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
C59DC7D4B3XXXX
Event( )Winner
 ตาน้oย 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
CA176D0DBCXXXX
Event( )Winner
 Descriptions 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
4A19089137XXXX
Event( )Winner
 ตาน้oย 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:01 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
5B2DDA9D96XXXX
Event( )Winner
 Lucasio 
(HotHead)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:01 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
2E78288ABFXXXX
Event( )Winner
 รูนตัวนี้หายตัว 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:01 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
5BF877292BXXXX
Event( )Winner
 PluTo 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 09:00 น.
(18 พ.ค. 2561, 08:59 น.)
B6F0F41789XXXX
Event( )Winner
 เด็กหญิงมาดี 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 04:04 น.
(18 พ.ค. 2561, 03:57 น.)
C705D6A1BDXXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 04:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 03:57 น.)
CF0419DE3BXXXX
Event( )Winner
 เด็กหญิงมาดี 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 04:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 03:57 น.)
45267F31F6XXXX
Event( )Winner
 หนูแsดแต่ไม่ร่ๅu 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 04:03 น.
(18 พ.ค. 2561, 03:57 น.)
906374E793XXXX
Event( )Winner
 น้องหมวย 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 18 พ.ค. 2561, 04:02 น.
(18 พ.ค. 2561, 03:57 น.)
E85345A3E8XXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 09:53 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:52 น.)
A90384BAEDXXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 09:53 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:52 น.)
7F567ECF3BXXXX
Event( )Winner
 เด็กชายมานพ 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 09:53 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:52 น.)
81D6404BD6XXXX
Event( )Winner
 NobiTa 
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 09:53 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:52 น.)
A8E2F81848XXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 09:53 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:52 น.)
3024FB7533XXXX
Event( )Winner
 น้องค็อป 
(DaiSukiDesu)
ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ 17 พ.ค. 2561, 09:33 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:27 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 6 นาที
  3DC97B2CE9XXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
 ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ 17 พ.ค. 2561, 09:26 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:25 น.)
00A9142565XXXX
Event( )Winner
 Neko 
ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ 17 พ.ค. 2561, 09:26 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:24 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 2 นาที
  A8332EF342XXXX
Event( )Winner
 NIRVANA 
(ตำนานมหาเทพเอ)
 ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ 17 พ.ค. 2561, 09:23 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:20 น.)
3867FA7D48XXXX
Event( )Winner
 น้องค็อป 
(DaiSukiDesu)
ลูกแก้วทำจากพลังเวทย์ 17 พ.ค. 2561, 09:21 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:14 น.)
ใช้เวลาถอดรหัสลับ 7 นาที
  15DD140F62XXXX
Event( )Winner
 เทพีวีนัส 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:15 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
B5DF5BBF0BXXXX
Event( )Winner
 ฉิ่งฉับทัวร์ 
(KraDoor)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:10 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
29446856CEXXXX
Event( )Winner
 Xสะใภ้ตระกูลคิมX 
(DaiSukiDesu)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
5044BDFD54XXXX
Event( )Winner
 อาหมวยย 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
C2D32081FFXXXX
Event( )Winner
 ฉิ่งฉับทัวร์ 
(KraDoor)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
DF713D697DXXXX
Event( )Winner
 Saloz 
(TimeLine)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
E904F74CEDXXXX
Event( )Winner
 ลี่ซอยไผ่ 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
FB3277164BXXXX
Event( )Winner
 ล่าบอสXXXXXXXXX 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
7C36DBDF73XXXX
Event( )Winner
 ปลาชะโดเรืองแสง 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
1EDEB7252EXXXX
Event( )Winner
 ฉิ่งฉับทัวร์ 
(KraDoor)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
5FA74E8820XXXX
Event( )Winner
 อาหมวยย 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:08 น.)
B8812938B3XXXX
Event( )Winner
 ฉิ่งฉับทัวร์ 
(KraDoor)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:09 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
2EE3EBB54FXXXX
Event( )Winner
 มาตีไผ่ว้อย 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
D1E38143DBXXXX
Event( )Winner
 ลี่ซอยไผ่ 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
9BADDADDF5XXXX
Event( )Winner
 ล่าบอสXXXXXXXXX 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
34F0D99183XXXX
Event( )Winner
 Rihyon 
(REPORTsUs)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
045A8BE467XXXX
Event( )Winner
 อาหมวยย 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
BC9F87DA3CXXXX
Event( )Winner
 ฉิ่งฉับทัวร์ 
(KraDoor)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
338B659BD2XXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
E7241CD4DCXXXX
Event( )Winner
 ปลาชะโดเรืองแสง 
 เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 17 พ.ค. 2561, 09:08 น.
(17 พ.ค. 2561, 09:06 น.)
E2506651D4XXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:07 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
295DB44DD6XXXX
Event( )Winner
 หอมหมื่นลี้ 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:06 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
5F442F0E98XXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:05 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
3F7D4EF8E8XXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:04 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
20CAB24D08XXXX
Event( )Winner
 หมอแปลก 
(TimeLine)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:04 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
83D0B497E0XXXX
Event( )Winner
 หนูแsดแต่ไม่ร่ๅu 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:04 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
3F5142BDA6XXXX
Event( )Winner
 หนูแsดแต่ไม่ร่ๅu 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:03 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
DB1A4E8538XXXX
Event( )Winner
 หอมหมื่นลี้ 
(รวมพลคนบ้าบิ่น)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:03 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
9855B96C0FXXXX
Event( )Winner
 ลี่เหม่ยหลิน 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:03 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
D03F0BACACXXXX
Event( )Winner
 ลี่เหม่ยหลิน 
(Warlism)
 [EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K] 17 พ.ค. 2561, 03:02 น.
(17 พ.ค. 2561, 02:45 น.)
696B18B2C7XXXX
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 24/05/2018 13:15:41