อัตราส่วนสถิติอาชีพของตัวละคร
สรุปข้อมูลอาชีพของตัวละครเมื่อเทียบกับอาชีพและสายอาชีพอื่นๆ โดยที่ผู้เล่นสามารถเปรียบเทียบและเลือกเล่นได้อย่างเหมาะสม
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ ไฟเตอร์ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,306 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 27.689% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
ไฟเตอร์
1844 34.75% 9.62%
[2]
การ์ด
55 1.04% 0.29%
[2]
วอริเออร์
216 4.07% 1.13%
[3]
อินแฟนทรีแมน
95 1.79% 0.50%
[3]
ซอร์ดแมน
121 2.28% 0.63%
[3]
เมอร์เซ็นนารี่
101 1.90% 0.53%
[4]
พาลังซ์
203 3.83% 1.06%
[4]
ไนท์
336 6.33% 1.75%
[4]
กลาดิเอเตอร์
141 2.66% 0.74%
[4]
รูนไนท์
58 1.09% 0.30%
[5]
พาลาดิน
137 2.58% 0.71%
[5]
แพนเซอร์
117 2.21% 0.61%
[5]
ครูเซเดอร์
232 4.37% 1.21%
[5]
เดสทรอยเออร์
342 6.45% 1.78%
[5]
ซอร์ดมาสเตอร์
300 5.65% 1.57%
[5]
แม็กนัส
1008 19.00% 5.26%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ โร๊ก จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,237 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 27.329% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
โร๊ก
1676 32.00% 8.75%
[2]
วอยเอเจอร์
151 2.88% 0.79%
[2]
รัฟเฟี่ยน
262 5.00% 1.37%
[3]
อาร์ชเชอร์
255 4.87% 1.33%
[3]
ธีฟ
133 2.54% 0.69%
[3]
สเคาท์
87 1.66% 0.45%
[4]
เรนเจอร์
229 4.37% 1.20%
[4]
เทรชเชอร์ฮันเตอร์
328 6.26% 1.71%
[4]
แอสแซสซิน
139 2.65% 0.73%
[4]
รูนวอล์ดเกอร์
247 4.72% 1.29%
[5]
สไนเปอร์
243 4.64% 1.27%
[5]
เอ็นแทรปเปอร์
167 3.19% 0.87%
[5]
เบรดเทดเดน์
423 8.08% 2.21%
[5]
เทมเพอร์มาสเตอร์
145 2.77% 0.76%
[5]
อาร์คแลนเซอร์
752 14.36% 3.92%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เมจ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,089 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 26.556% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
เมจ
1191 23.40% 6.22%
[2]
คลิริค
66 1.30% 0.34%
[2]
วิสาร์ด
253 4.97% 1.32%
[3]
พรีสท์
111 2.18% 0.58%
[3]
ซอสเซอเรอร์
238 4.68% 1.24%
[3]
มังค์
30 0.59% 0.16%
[4]
บิชอพ์
268 5.27% 1.40%
[4]
วอร์ล็อค
199 3.91% 1.04%
[4]
อินไควเรอร์
120 2.36% 0.63%
[4]
เอเลเมนทัลมาสเตอร์
90 1.77% 0.47%
[5]
คาดินัล
788 15.48% 4.11%
[5]
โซลอาบิเทอร์
207 4.07% 1.08%
[5]
แกรนด์มาสเตอร์
1126 22.13% 5.88%
[5]
เนโครแมนเซอร์
53 1.04% 0.28%
[5]
รูนมาสเตอร์
349 6.86% 1.82%
[1]
อเพลนติส
1229 34.81% 6.41%
[2]
คอมแบทแท่น
365 10.34% 1.90%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เอ็กซ์เปิร์ท จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 3,531 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 18.426% จากสายอาชีพอื่นๆ
[3]
เอ็กซ์เปิร์ท
350 9.91% 1.83%
[4]
มาสเตอร์
848 24.02% 4.43%
[5]
อาบืสส์ลอร์ด
739 20.93% 3.86%
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 16/12/2017 16:11:01