อัตราส่วนสถิติอาชีพของตัวละคร
สรุปข้อมูลอาชีพของตัวละครเมื่อเทียบกับอาชีพและสายอาชีพอื่นๆ โดยที่ผู้เล่นสามารถเปรียบเทียบและเลือกเล่นได้อย่างเหมาะสม
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ ไฟเตอร์ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 4 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 50.000% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
ไฟเตอร์
3 75.00% 37.50%
[4]
กลาดิเอเตอร์
1 25.00% 12.50%
[5]
เทมเพอร์มาสเตอร์
1 100.00% 12.50%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เมจ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 2 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 25.000% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
เมจ
1 50.00% 12.50%
[4]
วอร์ล็อค
1 50.00% 12.50%
[5]
อาบืสส์ลอร์ด
1 100.00% 12.50%
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 20/02/2018 02:59:18