ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-07-17 2018-07-18 2018-07-19 2018-07-20 2018-07-21 2018-07-22 2018-07-23
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 563 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 114,749,021 โกลด์ (114.75M)
1 ดาบบรอนซ์ 15 200 3,000
(3,000)
2 ดาบยาว 2 370 740
(740)
3 ดาบใบใหญ่ 5 530 2,650
(2,650)
4 เรเพียร์ 7 1,200 8,400
(8,400)
5 ดาบบาสตาร์ด 5 1,370 6,850
(6,850)
6 ดามัสคัส 2 1,530 3,060
(3,060)
7 คาทานา 28 1,700 47,600
(47,600)
8 ดาบมิธริล 9 1,870 16,830
(16,830)
9 ดาบหิมะละลาย 26 2,030 52,780
(52,780)
10 บลัดบรีซ 19 2,200 41,800
(41,800)
11 ดาบนายพล 1 2,870 2,870
(2,870)
12 รูนเบลด 4 3,030 12,120
(12,120)
13 แมกนั่มเบลด 40 3,370 1.35K
(134,800)
14 โรสการ์ด 28 3,530 98,840
(98,840)
15 เพแกนเฮลล์ 42 3,700 1.55K
(155,400)
16 ดูรันดัล 13 4,030 52,390
(52,390)
17 อัซเคลอน 23 4,200 96,600
(96,600)
18 พราการาฮ์ 87 4,370 3.80K
(380,190)
19 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 51 4,530 2.31K
(231,030)
20 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 8 4,700 37,600
(37,600)
21 ซีลเดอะเชตทา 30 4,870 1.46K
(146,100)
22 ครูซโล๊ค 40 5,030 2.01K
(201,200)
23 ขวานวิญญาณ 21 200 4,200
(4,200)
24 โทมาฮอว์ค 2 370 740
(740)
25 สคัลเบรคเกอร์ 2 530 1,060
(1,060)
26 เกรฟดิ๊กเกอร์ 1 1,030 1,030
(1,030)
27 ทาบาร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
28 วอร์พีค 6 1,370 8,220
(8,220)
29 แบทเทิลแอกซ์ 5 1,530 7,650
(7,650)
30 ขวานคอมมานโด 18 1,700 30,600
(30,600)
31 ขวานมิธริล 6 1,870 11,220
(11,220)
32 โอเกอร์โคลว์ 24 2,030 48,720
(48,720)
33 เดอะเบอร์เซิร์ค 24 2,200 52,800
(52,800)
34 มาสเตอร์ชาร์ค 12 2,530 30,360
(30,360)
35 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 1 2,870 2,870
(2,870)
36 ลมหายใจมรณะ 46 3,030 1.39K
(139,380)
37 เดมอนสแลชเชอร์ 8 3,370 26,960
(26,960)
38 คาโอสครายเออร์ 61 3,530 2.15K
(215,330)
39 ไกเดนเบิร์ก 24 4,030 96,720
(96,720)
40 เรเวนซูลทซ์ 22 4,200 92,400
(92,400)
41 ดิโมนิครีเวอร์ส 26 4,530 1.18K
(117,780)
42 ลีเจนด์แครชเชอร์ 5 4,700 23,500
(23,500)
43 บาซัลท์คารูซารส์ 20 4,870 97,400
(97,400)
44 ครูซเนเมซิส 8 5,030 40,240
(40,240)
45 สไปค์คลับ 16 200 3,200
(3,200)
46 คทา 3 370 1,110
(1,110)
47 ค้อนเหล็ก 1 530 530
(530)
48 โบนเบรคเกอร์ 4 1,030 4,120
(4,120)
49 ค้อนศึก 5 1,200 6,000
(6,000)
50 ไจแอนท์แฮมเมอร์ 11 1,370 15,070
(15,070)
51 เฮฟวี่โบนคลับ 4 1,530 6,120
(6,120)
52 วอร์เมซ 32 1,700 54,400
(54,400)
53 มิธริลแฮมเมอร์ 8 1,870 14,960
(14,960)
54 ค้อนตุลาการ 32 2,030 64,960
(64,960)
55 ไนท์เมส 20 2,200 44,000
(44,000)
56 รีพรีเซนเตอร์ 2 2,870 5,740
(5,740)
57 รูนน์แครชเชอร์ 8 3,030 24,240
(24,240)
58 เซนท์ธีออส 6 3,370 20,220
(20,220)
59 ไททันฟีสท์ 30 3,530 1.06K
(105,900)
60 แสงอเวจี 102 3,700 3.77K
(377,400)
61 เบย์ฮารัม 20 4,030 80,600
(80,600)
62 อูดราเคดอน 15 4,200 63,000
(63,000)
63 ไคลาบาร์ทัน 72 4,370 3.15K
(314,640)
64 โนเบิลเลสโซล 30 4,530 1.36K
(135,900)
65 ลีเจนด์เบอร์สเตอร์ 83 4,700 3.90K
(390,100)
66 ไนจ์ราเชีย 33 4,870 1.61K
(160,710)
67 ซเวย์แฮนเดอร์ 7 200 1,400
(1,400)
68 แบรนดิช 28 370 10,360
(10,360)
69 ดาบคาวัลลี่ 1 530 530
(530)
70 เคลย์มัวร์ 1 700 700
(700)
71 ดาบไจแอนท์ 15 1,030 15,450
(15,450)
72 ดาบสงคราม 7 1,370 9,590
(9,590)
73 แคบเบจสแเลชเชอร์ 6 1,530 9,180
(9,180)
74 เกรทซอร์ด 32 1,700 54,400
(54,400)
75 ดาบยาวมิธริล 1 1,870 1,870
(1,870)
76 ดาบนักประลอง 7 2,030 14,210
(14,210)
77 แคร็คดีไวเดอร์ 25 2,200 55,000
(55,000)
78 เดอะบีสต์ 6 2,370 14,220
(14,220)
79 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 1 2,700 2,700
(2,700)
80 ดาบเยือกแข็ง 4 2,870 11,480
(11,480)
81 เดมอนเบลด 28 3,200 89,600
(89,600)
82 ไททันเบลด 13 3,370 43,810
(43,810)
83 เรคิวเอ็มเบลด 20 3,530 70,600
(70,600)
84 ดรากอนสเลเยอร์ 38 3,870 1.47K
(147,060)
85 อารอนไดจท์ 13 4,030 52,390
(52,390)
86 ดาบเกียรติยศ 63 4,530 2.85K
(285,390)
87 เดอะลีเจนด์ 143 4,700 6.72K
(672,100)
88 ราพิซบรีธ 24 4,870 1.17K
(116,880)
89 ขวานสองคม 6 200 1,200
(1,200)
90 ขวานเหล็ก 28 370 10,360
(10,360)
91 ขวานเหล็กสองมือ 1 700 700
(700)
92 เกรทแอ๊กซ์ 21 1,030 21,630
(21,630)
93 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 12 1,370 16,440
(16,440)
94 ขวานซาเวจ 4 1,530 6,120
(6,120)
95 ขวานเดียวดาย 18 1,700 30,600
(30,600)
96 ขวานศึกมิธริล 1 1,870 1,870
(1,870)
97 ขวานไจแอนท์ 2 2,030 4,060
(4,060)
98 เกรทเบอร์เซอร์ค 14 2,200 30,800
(30,800)
99 สตอร์มอาย 3 2,370 7,110
(7,110)
100 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 4 2,870 11,480
(11,480)
101 ขวานราตรีเพชรฆาต 11 3,030 33,330
(33,330)
102 ขวานจันทรา 13 3,370 43,810
(43,810)
103 บลัดดี้ซีคเคอร์ 117 3,530 4.13K
(413,010)
104 พาครัม 6 4,030 24,180
(24,180)
105 เบลล่าโรเก้น 52 4,200 2.18K
(218,400)
106 ชาร์ดซีน 161 4,370 7.04K
(703,570)
107 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 31 4,530 1.40K
(140,430)
108 ลีเจนด์สแลชเชอร์ 182 4,700 8.55K
(855,400)
109 อินฟีโนราเชีย 47 4,870 2.29K
(228,890)
110 ครูซโครน 12 5,030 60,360
(60,360)
111 ค้อนไม้ 2 200 400
(400)
112 เฮฟวี่เมซ 29 370 10,730
(10,730)
113 ไจแอนท์คลับ 1 700 700
(700)
114 เกรทแฮมเมอร์ 16 1,030 16,480
(16,480)
115 แบทเทิลแฮมเมอร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
116 ค้อนเหล็กประจัญบาน 4 1,370 5,480
(5,480)
117 วอร์กรินเดอร์ 2 1,530 3,060
(3,060)
118 สปรินเตอร์แฮมเมอร์ 22 1,700 37,400
(37,400)
119 ค้อนศึกมิธริล 6 1,870 11,220
(11,220)
120 สตอร์มแฮมเมอร์ 11 2,030 22,330
(22,330)
121 ค้อนจูปีเตอร์ 31 2,200 68,200
(68,200)
122 ปรารถนาแห่งหายนะ 4 2,370 9,480
(9,480)
123 ค้อนจ้าวสมุทร 7 2,870 20,090
(20,090)
124 เมสทหารองครักษ์ 2 3,030 6,060
(6,060)
125 แม็กนั่มเมส 24 3,370 80,880
(80,880)
126 ดูมสครีมเมอร์ 18 3,530 63,540
(63,540)
127 ทารัมโฮร์ 20 4,030 80,600
(80,600)
128 จันเซอร์คาเอม 166 4,200 6.97K
(697,200)
129 ไนเอลไคเจน 73 4,370 3.19K
(319,010)
130 ลูกตุ้มเหล็กมาร 48 4,530 2.17K
(217,440)
131 ลีเจนด์กรินเดอร์ 113 4,700 5.31K
(531,100)
132 เบลนเดียทอร์ 49 4,870 2.39K
(238,630)
133 ครูซแรซ 24 5,030 1.21K
(120,720)
134 แด๊กเกอร์ 2 200 400
(400)
135 เดิร์ค 12 370 4,440
(4,440)
136 ฮันติ้งไนฟ์ 1 530 530
(530)
137 พอนยาร์ดแด๊กเกอร์ 12 870 10,440
(10,440)
138 เมนโกช 1 1,030 1,030
(1,030)
139 ซอร์ดเบรคเกอร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
140 สทิเลทโต 3 1,370 4,110
(4,110)
141 คริส 6 1,530 9,180
(9,180)
142 อะแซสซินไนฟ์ 14 1,700 23,800
(23,800)
143 มิธริลแด๊กเกอร์ 1 1,870 1,870
(1,870)
144 วินด์สครีมเมอร์ 86 2,030 1.75K
(174,580)
145 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 27 2,200 59,400
(59,400)
146 บลัดเดอร์เบลด 3 2,370 7,110
(7,110)
147 เรดเครสเซ็นท์ 29 2,700 78,300
(78,300)
148 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 1 2,870 2,870
(2,870)
149 บลูสตอร์ม 52 3,370 1.75K
(175,240)
150 คิลเฮย์ซ 28 4,030 1.13K
(112,840)
151 เทอร์เมย์ 84 4,200 3.53K
(352,800)
152 รอนเทียล 47 4,370 2.05K
(205,390)
153 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 5 4,530 22,650
(22,650)
154 ลีเจนด์เทคเคอร์ 200 4,700 9.40K
(940,000)
155 เรย์สเทียร์บิวเกิ้ล 183 4,870 8.91K
(891,210)
156 ครูซบลังค์ 158 5,030 7.95K
(794,740)
157 ธนูสั้น 9 200 1,800
(1,800)
158 ธนูนายพราน 6 370 2,220
(2,220)
159 ธนูคอมโพสิท 22 870 19,140
(19,140)
160 ธนูยาวทรงพลัง 2 1,030 2,060
(2,060)
161 ธนูสเคาท์ 2 1,200 2,400
(2,400)
162 ธนูศึก 2 1,370 2,740
(2,740)
163 ธนูอัซซอล์ท 6 1,700 10,200
(10,200)
164 ธนูมิธริล 7 1,870 13,090
(13,090)
165 ธนูเอลเลเมนทัล 80 2,030 1.62K
(162,400)
166 ธนูเหล็ก 26 2,200 57,200
(57,200)
167 ธนูปีกกริฟฟอน 1 2,370 2,370
(2,370)
168 ธนูไฟ 23 2,700 62,100
(62,100)
169 ดาร์คอเวนเจอร์ 7 3,030 21,210
(21,210)
170 บลัดดี้ชาร์ค 97 3,370 3.27K
(326,890)
171 ธนูโยวแคนอน 11 4,030 44,330
(44,330)
172 ชารึนกา 74 4,200 3.11K
(310,800)
173 อคาร์ฮอร์น 79 4,370 3.45K
(345,230)
174 แบล๊คโอเบลลิสค์ 6 4,530 27,180
(27,180)
175 ลีเจนด์เพียร์ซ 102 4,700 4.79K
(479,400)
176 อิมมอร์ทัลฮาสทา 11 4,870 53,570
(53,570)
177 ครูซไค 12 5,030 60,360
(60,360)
178 ไม้เท้าหวาย 10 200 2,000
(2,000)
179 ไม้เท้าพ่อมด 13 370 4,810
(4,810)
180 ไม้เท้ามานา 1 530 530
(530)
181 คทามิสติค 2 700 1,400
(1,400)
182 คทานักบวช 17 870 14,790
(14,790)
183 คทาศักดิ์สิทธิ์ 1 1,030 1,030
(1,030)
184 คทาคริสตัล 1 1,200 1,200
(1,200)
185 ไม้เท้าคำสาป 4 1,370 5,480
(5,480)
186 ไม้เท้าเขายูนิคอน 4 1,700 6,800
(6,800)
187 คทามิธริล 4 1,870 7,480
(7,480)
188 สเพ็ลเบรค 90 2,030 1.83K
(182,700)
189 คฑาคาโอส 27 2,200 59,400
(59,400)
190 คฑาเฟลม 6 2,370 14,220
(14,220)
191 มาสเตอร์แกรนท์ 6 2,530 15,180
(15,180)
192 ไม้เท้าพายุน้ำแข็ง 16 2,700 43,200
(43,200)
193 ไม้วาทยากรแม่ธรณี 1 2,870 2,870
(2,870)
194 วิสดอมเจเนซิส 52 3,530 1.84K
(183,560)
195 เคซาร์มิออน 7 4,030 28,210
(28,210)
196 ราเอลโวนลูท 145 4,200 6.09K
(609,000)
197 ของวิเศษแห่งคายารัช 81 4,370 3.54K
(353,970)
198 คทาดารโกเนีย 4 4,530 18,120
(18,120)
199 ลีเจนด์มาสเตอร์ 158 4,700 7.43K
(742,600)
200 เทียร์ออฟลูน่า 81 4,870 3.94K
(394,470)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 23/07/2018 22:00:56 (Cached)