ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20 2018-03-21
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 489 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 75,501,008 โกลด์ (75.50M)
1 ดาบบรอนซ์ 11 200 2,200
(2,200)
2 ดาบยาว 6 370 2,220
(2,220)
3 ดาบใบใหญ่ 5 530 2,650
(2,650)
4 ดาบอัศวิน 2 700 1,400
(1,400)
5 เซเบอร์ 3 870 2,610
(2,610)
6 ดาบเอล์ฟ 6 1,030 6,180
(6,180)
7 เรเพียร์ 4 1,200 4,800
(4,800)
8 ดาบบาสตาร์ด 14 1,370 19,180
(19,180)
9 ดามัสคัส 2 1,530 3,060
(3,060)
10 คาทานา 42 1,700 71,400
(71,400)
11 ดาบมิธริล 37 1,870 69,190
(69,190)
12 ดาบหิมะละลาย 4 2,030 8,120
(8,120)
13 บลัดบรีซ 14 2,200 30,800
(30,800)
14 ไนท์สปิริต 1 2,370 2,370
(2,370)
15 ดาบเทมเพลอร์ 9 2,700 24,300
(24,300)
16 ดาบนายพล 24 2,870 68,880
(68,880)
17 โซลคอเลคเตอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
18 แมกนั่มเบลด 61 3,370 2.06K
(205,570)
19 โรสการ์ด 1 3,530 3,530
(3,530)
20 เพแกนเฮลล์ 45 3,700 1.67K
(166,500)
21 เดธเมคเกอร์ 24 3,870 92,880
(92,880)
22 ดูรันดัล 1 4,030 4,030
(4,030)
23 อัซเคลอน 48 4,200 2.02K
(201,600)
24 พราการาฮ์ 316 4,370 1.38M
(1,380,920)
25 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 108 4,530 4.89K
(489,240)
26 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 6 4,700 28,200
(28,200)
27 ซีลเดอะเชตทา 3 4,870 14,610
(14,610)
28 ขวานวิญญาณ 9 200 1,800
(1,800)
29 โทมาฮอว์ค 5 370 1,850
(1,850)
30 สคัลเบรคเกอร์ 6 530 3,180
(3,180)
31 ขวานเหล็ก 4 700 2,800
(2,800)
32 ขวานเฮฟวี่ 2 870 1,740
(1,740)
33 เกรฟดิ๊กเกอร์ 3 1,030 3,090
(3,090)
34 ทาบาร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
35 วอร์พีค 14 1,370 19,180
(19,180)
36 แบทเทิลแอกซ์ 8 1,530 12,240
(12,240)
37 ขวานคอมมานโด 41 1,700 69,700
(69,700)
38 ขวานมิธริล 30 1,870 56,100
(56,100)
39 โอเกอร์โคลว์ 1 2,030 2,030
(2,030)
40 เดอะเบอร์เซิร์ค 22 2,200 48,400
(48,400)
41 ร๊อคแครชเชอร์ 2 2,370 4,740
(4,740)
42 มาสเตอร์ชาร์ค 1 2,530 2,530
(2,530)
43 แบล๊คฟู๊ตครอส 6 2,700 16,200
(16,200)
44 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 19 2,870 54,530
(54,530)
45 ลมหายใจมรณะ 72 3,030 2.18K
(218,160)
46 ดราก้อนโบนแอ๊กซ์ 1 3,200 3,200
(3,200)
47 เดมอนสแลชเชอร์ 2 3,370 6,740
(6,740)
48 คาโอสครายเออร์ 54 3,530 1.91K
(190,620)
49 เจโนไซด์ 26 3,870 1.01K
(100,620)
50 ไกเดนเบิร์ก 45 4,030 1.81K
(181,350)
51 ดิโมนิครีเวอร์ส 46 4,530 2.08K
(208,380)
52 ลีเจนด์แครชเชอร์ 14 4,700 65,800
(65,800)
53 บาซัลท์คารูซารส์ 1 4,870 4,870
(4,870)
54 สไปค์คลับ 12 200 2,400
(2,400)
55 คทา 4 370 1,480
(1,480)
56 ค้อนเหล็ก 6 530 3,180
(3,180)
57 ดวอร์ฟเวิร์นเมซ 2 700 1,400
(1,400)
58 มอร์นิ่งสตาร์ 1 870 870
(870)
59 โบนเบรคเกอร์ 3 1,030 3,090
(3,090)
60 ค้อนศึก 7 1,200 8,400
(8,400)
61 ไจแอนท์แฮมเมอร์ 11 1,370 15,070
(15,070)
62 วอร์เมซ 50 1,700 85,000
(85,000)
63 มิธริลแฮมเมอร์ 32 1,870 59,840
(59,840)
64 ค้อนตุลาการ 7 2,030 14,210
(14,210)
65 ไนท์เมส 22 2,200 48,400
(48,400)
66 สตาร์เบอร์สเตอร์ 6 2,700 16,200
(16,200)
67 รีพรีเซนเตอร์ 28 2,870 80,360
(80,360)
68 ดรากอนโบนแฮมเมอร์ 3 3,200 9,600
(9,600)
69 เซนท์ธีออส 3 3,370 10,110
(10,110)
70 ไททันฟีสท์ 1 3,530 3,530
(3,530)
71 แสงอเวจี 94 3,700 3.48K
(347,800)
72 เดอะเวิรล์ด 32 3,870 1.24K
(123,840)
73 ไคลาบาร์ทัน 193 4,370 8.43K
(843,410)
74 โนเบิลเลสโซล 28 4,530 1.27K
(126,840)
75 ลีเจนด์เบอร์สเตอร์ 8 4,700 37,600
(37,600)
76 ไนจ์ราเชีย 2 4,870 9,740
(9,740)
77 ซเวย์แฮนเดอร์ 3 200 600
(600)
78 แบรนดิช 5 370 1,850
(1,850)
79 ดาบคาวัลลี่ 5 530 2,650
(2,650)
80 เคลย์มัวร์ 2 700 1,400
(1,400)
81 เฟลมเบอร์จ 2 870 1,740
(1,740)
82 ดาบไจแอนท์ 4 1,030 4,120
(4,120)
83 แครชเชอร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
84 ดาบสงคราม 8 1,370 10,960
(10,960)
85 แคบเบจสแเลชเชอร์ 7 1,530 10,710
(10,710)
86 เกรทซอร์ด 11 1,700 18,700
(18,700)
87 แคร็คดีไวเดอร์ 11 2,200 24,200
(24,200)
88 เดอะบีสต์ 10 2,370 23,700
(23,700)
89 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 3 2,700 8,100
(8,100)
90 ดาบเยือกแข็ง 15 2,870 43,050
(43,050)
91 รูนเวิร์ดเบลด 2 3,030 6,060
(6,060)
92 เดมอนเบลด 35 3,200 1.12K
(112,000)
93 เฮลล์สครีม 1 3,700 3,700
(3,700)
94 ดรากอนสเลเยอร์ 82 3,870 3.17K
(317,340)
95 อารอนไดจท์ 3 4,030 12,090
(12,090)
96 ดาบเกียรติยศ 91 4,530 4.12K
(412,230)
97 เดอะลีเจนด์ 4 4,700 18,800
(18,800)
98 ราพิซบรีธ 2 4,870 9,740
(9,740)
99 ขวานสองคม 2 200 400
(400)
100 ขวานเหล็ก 6 370 2,220
(2,220)
101 ขวานเหล็กสองมือ 3 700 2,100
(2,100)
102 ขวานเพชรฆาต 2 870 1,740
(1,740)
103 เกรทแอ๊กซ์ 3 1,030 3,090
(3,090)
104 เกรททาบาร์ 7 1,200 8,400
(8,400)
105 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 9 1,370 12,330
(12,330)
106 ขวานซาเวจ 4 1,530 6,120
(6,120)
107 ขวานเดียวดาย 11 1,700 18,700
(18,700)
108 เกรทเบอร์เซอร์ค 8 2,200 17,600
(17,600)
109 สตอร์มอาย 18 2,370 42,660
(42,660)
110 บลัดดี้รีเวนจ์ 3 2,700 8,100
(8,100)
111 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 15 2,870 43,050
(43,050)
112 ขวานราตรีเพชรฆาต 37 3,030 1.12K
(112,110)
113 ขวานผู้พิทักษ์ 2 3,200 6,400
(6,400)
114 ขวานจันทรา 1 3,370 3,370
(3,370)
115 บลัดดี้ซีคเคอร์ 122 3,530 4.31K
(430,660)
116 ขวานนายพล 4 3,700 14,800
(14,800)
117 โดมิเนเตอร์ 32 3,870 1.24K
(123,840)
118 พาครัม 7 4,030 28,210
(28,210)
119 เบลล่าโรเก้น 214 4,200 8.99K
(898,800)
120 ชาร์ดซีน 587 4,370 2.57M
(2,565,190)
121 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 55 4,530 2.49K
(249,150)
122 ลีเจนด์สแลชเชอร์ 17 4,700 79,900
(79,900)
123 อินฟีโนราเชีย 3 4,870 14,610
(14,610)
124 ค้อนไม้ 5 200 1,000
(1,000)
125 เฮฟวี่เมซ 13 370 4,810
(4,810)
126 สคัลแครชเชอร์ 1 870 870
(870)
127 เกรทแฮมเมอร์ 5 1,030 5,150
(5,150)
128 แบทเทิลแฮมเมอร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
129 ค้อนเหล็กประจัญบาน 5 1,370 6,850
(6,850)
130 วอร์กรินเดอร์ 6 1,530 9,180
(9,180)
131 สปรินเตอร์แฮมเมอร์ 12 1,700 20,400
(20,400)
132 ค้อนศึกมิธริล 2 1,870 3,740
(3,740)
133 สตอร์มแฮมเมอร์ 2 2,030 4,060
(4,060)
134 ค้อนจูปีเตอร์ 13 2,200 28,600
(28,600)
135 ปรารถนาแห่งหายนะ 15 2,370 35,550
(35,550)
136 ลูกตุ้มเหล็กโทสะ 3 2,700 8,100
(8,100)
137 ค้อนจ้าวสมุทร 19 2,870 54,530
(54,530)
138 เดมอนกรินเดอร์ 6 3,200 19,200
(19,200)
139 แม็กนั่มเมส 48 3,370 1.62K
(161,760)
140 เดอะเรจ 3 3,700 11,100
(11,100)
141 ดรากอนแครชเชอร์ 34 3,870 1.32K
(131,580)
142 ทารัมโฮร์ 51 4,030 2.06K
(205,530)
143 จันเซอร์คาเอม 617 4,200 2.59M
(2,591,400)
144 ไนเอลไคเจน 275 4,370 1.20M
(1,201,750)
145 ลูกตุ้มเหล็กมาร 93 4,530 4.21K
(421,290)
146 ลีเจนด์กรินเดอร์ 8 4,700 37,600
(37,600)
147 เบลนเดียทอร์ 1 4,870 4,870
(4,870)
148 แด๊กเกอร์ 2 200 400
(400)
149 พอนยาร์ดแด๊กเกอร์ 4 870 3,480
(3,480)
150 เมนโกช 2 1,030 2,060
(2,060)
151 ซอร์ดเบรคเกอร์ 8 1,200 9,600
(9,600)
152 สทิเลทโต 4 1,370 5,480
(5,480)
153 คริส 3 1,530 4,590
(4,590)
154 อะแซสซินไนฟ์ 2 1,700 3,400
(3,400)
155 มิธริลแด๊กเกอร์ 37 1,870 69,190
(69,190)
156 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 27 2,200 59,400
(59,400)
157 เรดเครสเซ็นท์ 3 2,700 8,100
(8,100)
158 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 16 2,870 45,920
(45,920)
159 แองเจลิคสติงเกอร์ 5 3,200 16,000
(16,000)
160 บลูสตอร์ม 47 3,370 1.58K
(158,390)
161 ดาร์คเบลด 302 3,700 1.12M
(1,117,400)
162 คิลเฮย์ซ 9 4,030 36,270
(36,270)
163 เทอร์เมย์ 313 4,200 1.31M
(1,314,600)
164 รอนเทียล 49 4,370 2.14K
(214,130)
165 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 8 4,530 36,240
(36,240)
166 ลีเจนด์เทคเคอร์ 17 4,700 79,900
(79,900)
167 เรย์สเทียร์บิวเกิ้ล 2 4,870 9,740
(9,740)
168 ธนูสั้น 4 200 800
(800)
169 ธนูนายพราน 2 370 740
(740)
170 ธนูยาว 1 530 530
(530)
171 ธนูเอลฟ์ 1 700 700
(700)
172 ธนูยาวทรงพลัง 2 1,030 2,060
(2,060)
173 ธนูสเคาท์ 3 1,200 3,600
(3,600)
174 ธนูอัซซอล์ท 2 1,700 3,400
(3,400)
175 ธนูมิธริล 41 1,870 76,670
(76,670)
176 ธนูเอลเลเมนทัล 1 2,030 2,030
(2,030)
177 ธนูเหล็ก 30 2,200 66,000
(66,000)
178 ธนูปีกกริฟฟอน 3 2,370 7,110
(7,110)
179 ธนูไฟ 2 2,700 5,400
(5,400)
180 ธนูคาโอส 20 2,870 57,400
(57,400)
181 ดาร์คอเวนเจอร์ 34 3,030 1.03K
(103,020)
182 เซเฟียร์บรีซ 7 3,200 22,400
(22,400)
183 บลัดดี้ชาร์ค 132 3,370 4.45K
(444,840)
184 ธนูเมทัล 274 3,700 1.01M
(1,013,800)
185 ธนูโยวแคนอน 5 4,030 20,150
(20,150)
186 ชารึนกา 197 4,200 8.27K
(827,400)
187 อคาร์ฮอร์น 46 4,370 2.01K
(201,020)
188 แบล๊คโอเบลลิสค์ 13 4,530 58,890
(58,890)
189 ลีเจนด์เพียร์ซ 7 4,700 32,900
(32,900)
190 อิมมอร์ทัลฮาสทา 3 4,870 14,610
(14,610)
191 ไม้เท้าหวาย 1 200 200
(200)
192 ไม้เท้าพ่อมด 2 370 740
(740)
193 ไม้เท้ามานา 1 530 530
(530)
194 คทามิสติค 1 700 700
(700)
195 คทานักบวช 6 870 5,220
(5,220)
196 คทาศักดิ์สิทธิ์ 1 1,030 1,030
(1,030)
197 คทาคริสตัล 1 1,200 1,200
(1,200)
198 ไม้เท้าคำสาป 1 1,370 1,370
(1,370)
199 ไม้เท้านักปราชญน์ 1 1,530 1,530
(1,530)
200 คทามิธริล 36 1,870 67,320
(67,320)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 21/03/2018 09:35:35 (Cached)