ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20 2018-03-21
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 468 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 65,025,323 โกลด์ (65.03M)
1 ดาบบรอนซ์ 9 200 1,800
(1,800)
2 ดาบยาว 6 370 2,220
(2,220)
3 ดาบใบใหญ่ 5 530 2,650
(2,650)
4 ดาบอัศวิน 1 700 700
(700)
5 เซเบอร์ 3 870 2,610
(2,610)
6 ดาบเอล์ฟ 6 1,030 6,180
(6,180)
7 เรเพียร์ 4 1,200 4,800
(4,800)
8 ดาบบาสตาร์ด 9 1,370 12,330
(12,330)
9 ดามัสคัส 2 1,530 3,060
(3,060)
10 คาทานา 20 1,700 34,000
(34,000)
11 ดาบมิธริล 32 1,870 59,840
(59,840)
12 ดาบหิมะละลาย 4 2,030 8,120
(8,120)
13 บลัดบรีซ 7 2,200 15,400
(15,400)
14 ไนท์สปิริต 1 2,370 2,370
(2,370)
15 ดาบเทมเพลอร์ 9 2,700 24,300
(24,300)
16 ดาบนายพล 17 2,870 48,790
(48,790)
17 โซลคอเลคเตอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
18 แมกนั่มเบลด 52 3,370 1.75K
(175,240)
19 โรสการ์ด 1 3,530 3,530
(3,530)
20 เพแกนเฮลล์ 39 3,700 1.44K
(144,300)
21 เดธเมคเกอร์ 24 3,870 92,880
(92,880)
22 ดูรันดัล 1 4,030 4,030
(4,030)
23 อัซเคลอน 46 4,200 1.93K
(193,200)
24 พราการาฮ์ 299 4,370 1.31M
(1,306,630)
25 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 108 4,530 4.89K
(489,240)
26 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 6 4,700 28,200
(28,200)
27 ซีลเดอะเชตทา 3 4,870 14,610
(14,610)
28 ขวานวิญญาณ 7 200 1,400
(1,400)
29 โทมาฮอว์ค 5 370 1,850
(1,850)
30 สคัลเบรคเกอร์ 6 530 3,180
(3,180)
31 ขวานเหล็ก 1 700 700
(700)
32 ขวานเฮฟวี่ 2 870 1,740
(1,740)
33 เกรฟดิ๊กเกอร์ 3 1,030 3,090
(3,090)
34 ทาบาร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
35 วอร์พีค 10 1,370 13,700
(13,700)
36 แบทเทิลแอกซ์ 8 1,530 12,240
(12,240)
37 ขวานคอมมานโด 15 1,700 25,500
(25,500)
38 ขวานมิธริล 27 1,870 50,490
(50,490)
39 โอเกอร์โคลว์ 1 2,030 2,030
(2,030)
40 เดอะเบอร์เซิร์ค 12 2,200 26,400
(26,400)
41 ร๊อคแครชเชอร์ 2 2,370 4,740
(4,740)
42 แบล๊คฟู๊ตครอส 6 2,700 16,200
(16,200)
43 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 12 2,870 34,440
(34,440)
44 ลมหายใจมรณะ 62 3,030 1.88K
(187,860)
45 ดราก้อนโบนแอ๊กซ์ 1 3,200 3,200
(3,200)
46 เดมอนสแลชเชอร์ 2 3,370 6,740
(6,740)
47 คาโอสครายเออร์ 47 3,530 1.66K
(165,910)
48 เจโนไซด์ 23 3,870 89,010
(89,010)
49 ไกเดนเบิร์ก 44 4,030 1.77K
(177,320)
50 ดิโมนิครีเวอร์ส 46 4,530 2.08K
(208,380)
51 ลีเจนด์แครชเชอร์ 14 4,700 65,800
(65,800)
52 บาซัลท์คารูซารส์ 1 4,870 4,870
(4,870)
53 สไปค์คลับ 10 200 2,000
(2,000)
54 คทา 4 370 1,480
(1,480)
55 ค้อนเหล็ก 6 530 3,180
(3,180)
56 มอร์นิ่งสตาร์ 1 870 870
(870)
57 โบนเบรคเกอร์ 3 1,030 3,090
(3,090)
58 ค้อนศึก 7 1,200 8,400
(8,400)
59 ไจแอนท์แฮมเมอร์ 10 1,370 13,700
(13,700)
60 วอร์เมซ 20 1,700 34,000
(34,000)
61 มิธริลแฮมเมอร์ 28 1,870 52,360
(52,360)
62 ค้อนตุลาการ 6 2,030 12,180
(12,180)
63 ไนท์เมส 11 2,200 24,200
(24,200)
64 สตาร์เบอร์สเตอร์ 6 2,700 16,200
(16,200)
65 รีพรีเซนเตอร์ 15 2,870 43,050
(43,050)
66 ดรากอนโบนแฮมเมอร์ 3 3,200 9,600
(9,600)
67 เซนท์ธีออส 3 3,370 10,110
(10,110)
68 ไททันฟีสท์ 1 3,530 3,530
(3,530)
69 แสงอเวจี 83 3,700 3.07K
(307,100)
70 เดอะเวิรล์ด 32 3,870 1.24K
(123,840)
71 ไคลาบาร์ทัน 187 4,370 8.17K
(817,190)
72 โนเบิลเลสโซล 28 4,530 1.27K
(126,840)
73 ลีเจนด์เบอร์สเตอร์ 8 4,700 37,600
(37,600)
74 ไนจ์ราเชีย 2 4,870 9,740
(9,740)
75 ซเวย์แฮนเดอร์ 2 200 400
(400)
76 แบรนดิช 4 370 1,480
(1,480)
77 ดาบคาวัลลี่ 5 530 2,650
(2,650)
78 เฟลมเบอร์จ 2 870 1,740
(1,740)
79 ดาบไจแอนท์ 4 1,030 4,120
(4,120)
80 แครชเชอร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
81 ดาบสงคราม 4 1,370 5,480
(5,480)
82 แคบเบจสแเลชเชอร์ 5 1,530 7,650
(7,650)
83 เกรทซอร์ด 10 1,700 17,000
(17,000)
84 เดอะบีสต์ 10 2,370 23,700
(23,700)
85 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 3 2,700 8,100
(8,100)
86 ดาบเยือกแข็ง 10 2,870 28,700
(28,700)
87 รูนเวิร์ดเบลด 2 3,030 6,060
(6,060)
88 เดมอนเบลด 29 3,200 92,800
(92,800)
89 เฮลล์สครีม 1 3,700 3,700
(3,700)
90 ดรากอนสเลเยอร์ 74 3,870 2.86K
(286,380)
91 อารอนไดจท์ 2 4,030 8,060
(8,060)
92 ดาบเกียรติยศ 91 4,530 4.12K
(412,230)
93 เดอะลีเจนด์ 4 4,700 18,800
(18,800)
94 ราพิซบรีธ 2 4,870 9,740
(9,740)
95 ขวานสองคม 1 200 200
(200)
96 ขวานเหล็ก 4 370 1,480
(1,480)
97 ขวานเหล็กสองมือ 2 700 1,400
(1,400)
98 ขวานเพชรฆาต 2 870 1,740
(1,740)
99 เกรทแอ๊กซ์ 3 1,030 3,090
(3,090)
100 เกรททาบาร์ 7 1,200 8,400
(8,400)
101 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 3 1,370 4,110
(4,110)
102 ขวานซาเวจ 4 1,530 6,120
(6,120)
103 ขวานเดียวดาย 11 1,700 18,700
(18,700)
104 สตอร์มอาย 16 2,370 37,920
(37,920)
105 บลัดดี้รีเวนจ์ 3 2,700 8,100
(8,100)
106 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 7 2,870 20,090
(20,090)
107 ขวานราตรีเพชรฆาต 30 3,030 90,900
(90,900)
108 ขวานผู้พิทักษ์ 2 3,200 6,400
(6,400)
109 ขวานจันทรา 1 3,370 3,370
(3,370)
110 บลัดดี้ซีคเคอร์ 104 3,530 3.67K
(367,120)
111 ขวานนายพล 4 3,700 14,800
(14,800)
112 โดมิเนเตอร์ 30 3,870 1.16K
(116,100)
113 พาครัม 6 4,030 24,180
(24,180)
114 เบลล่าโรเก้น 204 4,200 8.57K
(856,800)
115 ชาร์ดซีน 567 4,370 2.48M
(2,477,790)
116 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 55 4,530 2.49K
(249,150)
117 ลีเจนด์สแลชเชอร์ 17 4,700 79,900
(79,900)
118 อินฟีโนราเชีย 3 4,870 14,610
(14,610)
119 ค้อนไม้ 4 200 800
(800)
120 เฮฟวี่เมซ 13 370 4,810
(4,810)
121 สคัลแครชเชอร์ 1 870 870
(870)
122 เกรทแฮมเมอร์ 5 1,030 5,150
(5,150)
123 แบทเทิลแฮมเมอร์ 5 1,200 6,000
(6,000)
124 ค้อนเหล็กประจัญบาน 4 1,370 5,480
(5,480)
125 วอร์กรินเดอร์ 6 1,530 9,180
(9,180)
126 สปรินเตอร์แฮมเมอร์ 12 1,700 20,400
(20,400)
127 ค้อนศึกมิธริล 2 1,870 3,740
(3,740)
128 สตอร์มแฮมเมอร์ 1 2,030 2,030
(2,030)
129 ค้อนจูปีเตอร์ 1 2,200 2,200
(2,200)
130 ปรารถนาแห่งหายนะ 12 2,370 28,440
(28,440)
131 ลูกตุ้มเหล็กโทสะ 3 2,700 8,100
(8,100)
132 ค้อนจ้าวสมุทร 10 2,870 28,700
(28,700)
133 เดมอนกรินเดอร์ 6 3,200 19,200
(19,200)
134 แม็กนั่มเมส 44 3,370 1.48K
(148,280)
135 เดอะเรจ 3 3,700 11,100
(11,100)
136 ดรากอนแครชเชอร์ 33 3,870 1.28K
(127,710)
137 ทารัมโฮร์ 51 4,030 2.06K
(205,530)
138 จันเซอร์คาเอม 596 4,200 2.50M
(2,503,200)
139 ไนเอลไคเจน 267 4,370 1.17M
(1,166,790)
140 ลูกตุ้มเหล็กมาร 93 4,530 4.21K
(421,290)
141 ลีเจนด์กรินเดอร์ 8 4,700 37,600
(37,600)
142 เบลนเดียทอร์ 1 4,870 4,870
(4,870)
143 แด๊กเกอร์ 2 200 400
(400)
144 พอนยาร์ดแด๊กเกอร์ 4 870 3,480
(3,480)
145 เมนโกช 2 1,030 2,060
(2,060)
146 ซอร์ดเบรคเกอร์ 8 1,200 9,600
(9,600)
147 สทิเลทโต 4 1,370 5,480
(5,480)
148 คริส 3 1,530 4,590
(4,590)
149 อะแซสซินไนฟ์ 2 1,700 3,400
(3,400)
150 มิธริลแด๊กเกอร์ 37 1,870 69,190
(69,190)
151 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 18 2,200 39,600
(39,600)
152 เรดเครสเซ็นท์ 2 2,700 5,400
(5,400)
153 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 12 2,870 34,440
(34,440)
154 แองเจลิคสติงเกอร์ 5 3,200 16,000
(16,000)
155 บลูสตอร์ม 42 3,370 1.42K
(141,540)
156 ดาร์คเบลด 260 3,700 9.62K
(962,000)
157 คิลเฮย์ซ 6 4,030 24,180
(24,180)
158 เทอร์เมย์ 302 4,200 1.27M
(1,268,400)
159 รอนเทียล 49 4,370 2.14K
(214,130)
160 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 8 4,530 36,240
(36,240)
161 ลีเจนด์เทคเคอร์ 17 4,700 79,900
(79,900)
162 เรย์สเทียร์บิวเกิ้ล 2 4,870 9,740
(9,740)
163 ธนูสั้น 4 200 800
(800)
164 ธนูนายพราน 2 370 740
(740)
165 ธนูเอลฟ์ 1 700 700
(700)
166 ธนูยาวทรงพลัง 2 1,030 2,060
(2,060)
167 ธนูสเคาท์ 3 1,200 3,600
(3,600)
168 ธนูมิธริล 41 1,870 76,670
(76,670)
169 ธนูเหล็ก 20 2,200 44,000
(44,000)
170 ธนูปีกกริฟฟอน 1 2,370 2,370
(2,370)
171 ธนูไฟ 2 2,700 5,400
(5,400)
172 ธนูคาโอส 13 2,870 37,310
(37,310)
173 ดาร์คอเวนเจอร์ 31 3,030 93,930
(93,930)
174 เซเฟียร์บรีซ 7 3,200 22,400
(22,400)
175 บลัดดี้ชาร์ค 114 3,370 3.84K
(384,180)
176 ธนูเมทัล 224 3,700 8.29K
(828,800)
177 ธนูโยวแคนอน 4 4,030 16,120
(16,120)
178 ชารึนกา 191 4,200 8.02K
(802,200)
179 อคาร์ฮอร์น 46 4,370 2.01K
(201,020)
180 แบล๊คโอเบลลิสค์ 13 4,530 58,890
(58,890)
181 ลีเจนด์เพียร์ซ 7 4,700 32,900
(32,900)
182 อิมมอร์ทัลฮาสทา 3 4,870 14,610
(14,610)
183 ไม้เท้าหวาย 1 200 200
(200)
184 ไม้เท้าพ่อมด 1 370 370
(370)
185 คทามิสติค 1 700 700
(700)
186 คทานักบวช 6 870 5,220
(5,220)
187 คทาศักดิ์สิทธิ์ 1 1,030 1,030
(1,030)
188 คทาคริสตัล 1 1,200 1,200
(1,200)
189 ไม้เท้าคำสาป 1 1,370 1,370
(1,370)
190 ไม้เท้านักปราชญน์ 1 1,530 1,530
(1,530)
191 คทามิธริล 36 1,870 67,320
(67,320)
192 คฑาคาโอส 25 2,200 55,000
(55,000)
193 ไม้เท้าพายุน้ำแข็ง 1 2,700 2,700
(2,700)
194 ไม้วาทยากรแม่ธรณี 15 2,870 43,050
(43,050)
195 คทาดรากอนโบน 4 3,200 12,800
(12,800)
196 คทาอิมพีเรียล 1 3,370 3,370
(3,370)
197 วิสดอมเจเนซิส 53 3,530 1.87K
(187,090)
198 ไม้เท้าพ่อมดโบราณ 245 3,700 9.07K
(906,500)
199 เคซาร์มิออน 3 4,030 12,090
(12,090)
200 ราเอลโวนลูท 625 4,200 2.63M
(2,625,000)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 21/03/2018 05:23:56