ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-03-14 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 385 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 59,708,203 โกลด์ (59.71M)
1 ดาบบรอนซ์ 4 200 800
(800)
2 ดาบใบใหญ่ 9 530 4,770
(4,770)
3 ดาบเอล์ฟ 1 1,030 1,030
(1,030)
4 เรเพียร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
5 ดาบบาสตาร์ด 4 1,370 5,480
(5,480)
6 ดามัสคัส 1 1,530 1,530
(1,530)
7 คาทานา 29 1,700 49,300
(49,300)
8 ดาบมิธริล 8 1,870 14,960
(14,960)
9 บลัดบรีซ 13 2,200 28,600
(28,600)
10 ดาบเทมเพลอร์ 7 2,700 18,900
(18,900)
11 ดาบนายพล 22 2,870 63,140
(63,140)
12 แมกนั่มเบลด 15 3,370 50,550
(50,550)
13 เพแกนเฮลล์ 14 3,700 51,800
(51,800)
14 เดธเมคเกอร์ 6 3,870 23,220
(23,220)
15 ดูรันดัล 8 4,030 32,240
(32,240)
16 อัซเคลอน 41 4,200 1.72K
(172,200)
17 พราการาฮ์ 271 4,370 1.18M
(1,184,270)
18 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 95 4,530 4.30K
(430,350)
19 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 5 4,700 23,500
(23,500)
20 ขวานวิญญาณ 5 200 1,000
(1,000)
21 สคัลเบรคเกอร์ 3 530 1,590
(1,590)
22 ขวานเฮฟวี่ 1 870 870
(870)
23 เกรฟดิ๊กเกอร์ 2 1,030 2,060
(2,060)
24 ทาบาร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
25 วอร์พีค 3 1,370 4,110
(4,110)
26 แบทเทิลแอกซ์ 12 1,530 18,360
(18,360)
27 ขวานคอมมานโด 29 1,700 49,300
(49,300)
28 ขวานมิธริล 13 1,870 24,310
(24,310)
29 เดอะเบอร์เซิร์ค 18 2,200 39,600
(39,600)
30 แบล๊คฟู๊ตครอส 4 2,700 10,800
(10,800)
31 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 21 2,870 60,270
(60,270)
32 ลมหายใจมรณะ 16 3,030 48,480
(48,480)
33 ดราก้อนโบนแอ๊กซ์ 1 3,200 3,200
(3,200)
34 คาโอสครายเออร์ 17 3,530 60,010
(60,010)
35 เจโนไซด์ 3 3,870 11,610
(11,610)
36 ไกเดนเบิร์ก 59 4,030 2.38K
(237,770)
37 เรเวนซูลทซ์ 8 4,200 33,600
(33,600)
38 ดิโมนิครีเวอร์ส 45 4,530 2.04K
(203,850)
39 ลีเจนด์แครชเชอร์ 15 4,700 70,500
(70,500)
40 สไปค์คลับ 2 200 400
(400)
41 คทา 1 370 370
(370)
42 ค้อนเหล็ก 5 530 2,650
(2,650)
43 มอร์นิ่งสตาร์ 3 870 2,610
(2,610)
44 โบนเบรคเกอร์ 1 1,030 1,030
(1,030)
45 ค้อนศึก 2 1,200 2,400
(2,400)
46 ไจแอนท์แฮมเมอร์ 4 1,370 5,480
(5,480)
47 เฮฟวี่โบนคลับ 1 1,530 1,530
(1,530)
48 วอร์เมซ 25 1,700 42,500
(42,500)
49 มิธริลแฮมเมอร์ 11 1,870 20,570
(20,570)
50 ไนท์เมส 10 2,200 22,000
(22,000)
51 สตาร์เบอร์สเตอร์ 9 2,700 24,300
(24,300)
52 รีพรีเซนเตอร์ 22 2,870 63,140
(63,140)
53 ดรากอนโบนแฮมเมอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
54 แสงอเวจี 49 3,700 1.81K
(181,300)
55 เดอะเวิรล์ด 1 3,870 3,870
(3,870)
56 เบย์ฮารัม 13 4,030 52,390
(52,390)
57 ไคลาบาร์ทัน 174 4,370 7.60K
(760,380)
58 โนเบิลเลสโซล 61 4,530 2.76K
(276,330)
59 ซเวย์แฮนเดอร์ 1 200 200
(200)
60 แบรนดิช 2 370 740
(740)
61 ดาบคาวัลลี่ 5 530 2,650
(2,650)
62 เฟลมเบอร์จ 1 870 870
(870)
63 แครชเชอร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
64 ดาบสงคราม 10 1,370 13,700
(13,700)
65 แคบเบจสแเลชเชอร์ 3 1,530 4,590
(4,590)
66 เดอะบีสต์ 11 2,370 26,070
(26,070)
67 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 4 2,700 10,800
(10,800)
68 ดาบเยือกแข็ง 17 2,870 48,790
(48,790)
69 เดมอนเบลด 10 3,200 32,000
(32,000)
70 ไททันเบลด 8 3,370 26,960
(26,960)
71 ดรากอนสเลเยอร์ 27 3,870 1.04K
(104,490)
72 ดาบเกียรติยศ 88 4,530 3.99K
(398,640)
73 เดอะลีเจนด์ 2 4,700 9,400
(9,400)
74 ขวานสองคม 3 200 600
(600)
75 ขวานเหล็ก 2 370 740
(740)
76 ขวานเหล็กสองมือ 2 700 1,400
(1,400)
77 เกรททาบาร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
78 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 3 1,370 4,110
(4,110)
79 ขวานซาเวจ 5 1,530 7,650
(7,650)
80 เกรทเบอร์เซอร์ค 1 2,200 2,200
(2,200)
81 สตอร์มอาย 15 2,370 35,550
(35,550)
82 บลัดดี้รีเวนจ์ 3 2,700 8,100
(8,100)
83 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 29 2,870 83,230
(83,230)
84 ขวานราตรีเพชรฆาต 6 3,030 18,180
(18,180)
85 ขวานจันทรา 9 3,370 30,330
(30,330)
86 บลัดดี้ซีคเคอร์ 50 3,530 1.77K
(176,500)
87 ขวานนายพล 1 3,700 3,700
(3,700)
88 โดมิเนเตอร์ 2 3,870 7,740
(7,740)
89 เบลล่าโรเก้น 170 4,200 7.14K
(714,000)
90 ชาร์ดซีน 488 4,370 2.13M
(2,132,560)
91 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 56 4,530 2.54K
(253,680)
92 ลีเจนด์สแลชเชอร์ 6 4,700 28,200
(28,200)
93 ค้อนไม้ 1 200 200
(200)
94 เฮฟวี่เมซ 1 370 370
(370)
95 เกรทแฮมเมอร์ 3 1,030 3,090
(3,090)
96 แบทเทิลแฮมเมอร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
97 ค้อนเหล็กประจัญบาน 4 1,370 5,480
(5,480)
98 วอร์กรินเดอร์ 3 1,530 4,590
(4,590)
99 ปรารถนาแห่งหายนะ 13 2,370 30,810
(30,810)
100 ลูกตุ้มเหล็กโทสะ 1 2,700 2,700
(2,700)
101 ค้อนจ้าวสมุทร 28 2,870 80,360
(80,360)
102 เดมอนกรินเดอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
103 แม็กนั่มเมส 7 3,370 23,590
(23,590)
104 ดรากอนแครชเชอร์ 1 3,870 3,870
(3,870)
105 ทารัมโฮร์ 41 4,030 1.65K
(165,230)
106 จันเซอร์คาเอม 604 4,200 2.54M
(2,536,800)
107 ไนเอลไคเจน 202 4,370 8.83K
(882,740)
108 ลูกตุ้มเหล็กมาร 90 4,530 4.08K
(407,700)
109 ลีเจนด์กรินเดอร์ 1 4,700 4,700
(4,700)
110 แด๊กเกอร์ 1 200 200
(200)
111 ฮันติ้งไนฟ์ 6 530 3,180
(3,180)
112 คูคูรี 6 700 4,200
(4,200)
113 พอนยาร์ดแด๊กเกอร์ 1 870 870
(870)
114 ซอร์ดเบรคเกอร์ 4 1,200 4,800
(4,800)
115 สทิเลทโต 5 1,370 6,850
(6,850)
116 คริส 4 1,530 6,120
(6,120)
117 อะแซสซินไนฟ์ 1 1,700 1,700
(1,700)
118 มิธริลแด๊กเกอร์ 16 1,870 29,920
(29,920)
119 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 43 2,200 94,600
(94,600)
120 เรดเครสเซ็นท์ 1 2,700 2,700
(2,700)
121 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 13 2,870 37,310
(37,310)
122 แองเจลิคสติงเกอร์ 1 3,200 3,200
(3,200)
123 บลูสตอร์ม 18 3,370 60,660
(60,660)
124 ดาร์คเบลด 57 3,700 2.11K
(210,900)
125 คิลเฮย์ซ 9 4,030 36,270
(36,270)
126 เทอร์เมย์ 260 4,200 1.09M
(1,092,000)
127 รอนเทียล 43 4,370 1.88K
(187,910)
128 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 11 4,530 49,830
(49,830)
129 ธนูยาว 2 530 1,060
(1,060)
130 ธนูสเคาท์ 6 1,200 7,200
(7,200)
131 ธนูศึก 3 1,370 4,110
(4,110)
132 ธนูเซนทิเนล 3 1,530 4,590
(4,590)
133 ธนูมิธริล 14 1,870 26,180
(26,180)
134 ธนูเหล็ก 34 2,200 74,800
(74,800)
135 ธนูไฟ 1 2,700 2,700
(2,700)
136 ธนูคาโอส 13 2,870 37,310
(37,310)
137 ดาร์คอเวนเจอร์ 2 3,030 6,060
(6,060)
138 บลัดดี้ชาร์ค 39 3,370 1.31K
(131,430)
139 ธนูเมทัล 40 3,700 1.48K
(148,000)
140 ชารึนกา 172 4,200 7.22K
(722,400)
141 อคาร์ฮอร์น 66 4,370 2.88K
(288,420)
142 แบล๊คโอเบลลิสค์ 9 4,530 40,770
(40,770)
143 อิมมอร์ทัลฮาสทา 4 4,870 19,480
(19,480)
144 ไม้เท้าหวาย 2 200 400
(400)
145 ไม้เท้ามานา 2 530 1,060
(1,060)
146 คทามิสติค 3 700 2,100
(2,100)
147 คทาคริสตัล 8 1,200 9,600
(9,600)
148 ไม้เท้าคำสาป 2 1,370 2,740
(2,740)
149 คทามิธริล 15 1,870 28,050
(28,050)
150 คฑาคาโอส 44 2,200 96,800
(96,800)
151 ไม้เท้าพายุน้ำแข็ง 1 2,700 2,700
(2,700)
152 ไม้วาทยากรแม่ธรณี 11 2,870 31,570
(31,570)
153 วิสดอมเจเนซิส 24 3,530 84,720
(84,720)
154 ไม้เท้าพ่อมดโบราณ 45 3,700 1.67K
(166,500)
155 เคซาร์มิออน 1 4,030 4,030
(4,030)
156 ราเอลโวนลูท 549 4,200 2.31M
(2,305,800)
157 ของวิเศษแห่งคายารัช 110 4,370 4.81K
(480,700)
158 คทาดารโกเนีย 9 4,530 40,770
(40,770)
159 ลีเจนด์มาสเตอร์ 3 4,700 14,100
(14,100)
160 เทียร์ออฟลูน่า 4 4,870 19,480
(19,480)
161 ขวานสงครามแห่งการล่มสลาย 3 570 1,710
(1,710)
162 โฮลี่ออฟ 1 1,730 1,730
(1,730)
163 มัสเกท#07 13 4,530 58,890
(58,890)
164 มัสเกท#08 4 4,700 18,800
(18,800)
165 มัสเกท#09 4 4,870 19,480
(19,480)
166 เล็บเท้าของมาโลง 40 3,370 1.35K
(134,800)
167 ไซด์บายไซด์ 7 4,530 31,710
(31,710)
168 ซาร์บิล 1 4,700 4,700
(4,700)
169 กิ๊ปส์ 7 4,870 34,090
(34,090)
170 ดับเบิ้ลปัง 16 1,370 21,920
(21,920)
171 เด็ธไซส์ 20 2,030 40,600
(40,600)
172 เจมมินี่ 15 2,370 35,550
(35,550)
173 ดับเบิ้ลสครีมเมอร์ 1 2,700 2,700
(2,700)
174 เอมเมอรัลด์เอจ 2 3,030 6,060
(6,060)
175 โอนิกซ์เอจ 2 3,700 7,400
(7,400)
176 เสื้อครอสคราวน์ 3 1,350 4,050
(4,050)
177 แบล็คไนท์เพลท 3 1,350 4,050
(4,050)
178 เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ 2 1,430 2,860
(2,860)
179 ถุงมือยาวแบล็คไนท์ 2 540 1,080
(1,080)
180 ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ 6 570 3,420
(3,420)
181 รองเท้าบูธครอสคราวน์ 2 810 1,620
(1,620)
182 รองเท้าบลูดราก้อน 12 860 10,320
(10,320)
183 รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ 1 810 810
(810)
184 รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ 19 860 16,340
(16,340)
185 รองเท้าบูธแบล็คไนท์ 2 810 1,620
(1,620)
186 รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ 3 860 2,580
(2,580)
187 วิ้งเฮลม์ 9 1,150 10,350
(10,350)
188 ไดนาสตี้ครอส 17 1,150 19,550
(19,550)
189 เสื้อเกราะนายพรานผู้ว่องไว 6 350 2,100
(2,100)
190 คอนเทิลลิดของอัศวินใจกล้า 1 140 140
(140)
191 บู๊ทของอัศวินใจกล้า 1 210 210
(210)
192 รองเท้าพ่อมดผู้เฉลียวฉลาด 2 210 420
(420)
193 หมวกเหล็กของอัศวินใจกล้า 1 280 280
(280)
194 หมวกเหล็กของนายพรานผู้ว่องไว 1 280 280
(280)
195 ถุงมือหนังสัตว์แห่งความมืด 22 90 1,980
(1,980)
196 รองเท้าหนังหมี 2 230 460
(460)
197 บู๊ทเกล็ดงูงดงาม 3 440 1,320
(1,320)
198 เสื้อคลุมแห่งความคลั่งไคล้ 1 780 780
(780)
199 เสื้อคลุมบทสวดต้องห้าม 1 920 920
(920)
200 เสื้อคลุมขันติ 1 920 920
(920)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 20/03/2018 06:48:45 (Cached)