ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-01-11 2018-01-12 2018-01-13 2018-01-14 2018-01-15 2018-01-16 2018-01-17
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 19 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 3,430 โกลด์ (3,430)
1 ยาฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต 47 5 235
(235)
2 ยาฟื้นคืนพลังมหัศจรรย์ 46 5 230
(230)
3 ยาฟื้นคืนพลังแห่งพร 52 5 260
(260)
4 ยาฟื้นมานาจิตวิญญาณ 77 5 385
(385)
5 ยาฟื้นคืนมานามหัศจรรย์ 62 5 310
(310)
6 ยาฟื้นคืนมานาแห่งพร 96 5 480
(480)
7 ยาฟื้นคืนพลังกายภาพ 18 5 90
(90)
8 ยาฟื้นคืนพลังมานา 13 5 65
(65)
9 [EV]เอกสารรับรองมาสเตอร์คู่ 1 5 5
(5)
10 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำสุด 96 5 480
(480)
11 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำ 109 5 545
(545)
12 [M]ยาฟื้นพลัง 22 5 110
(110)
13 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำสุด 17 5 85
(85)
14 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำ 5 5 25
(25)
15 [M]ยาฟื้นมานา 3 5 15
(15)
16 [M]ยาฟื้นมานาระดับสูงสุด 7 5 35
(35)
17 [M]ยาน้ำให้พรระดับสูง 5 5 25
(25)
18 [M]ยาน้ำให้พรระดับสูงสุด 6 5 30
(30)
19 กล่องรางวัลมิชชั่นตกปลา#2 1 20 20
(20)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 14/01/2018 00:00:00 (Cached)