ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-01-11 2018-01-12 2018-01-13 2018-01-14 2018-01-15 2018-01-16 2018-01-17
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 30 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 378,470 โกลด์ (3.78K)
1 แหวนมุก 16 140 2,240
(2,240)
2 แหวนแห่งปราชญ์ 27 330 8,910
(8,910)
3 แหวนโฮจินจู 2 450 900
(900)
4 แหวนอมตะ 5 580 2,900
(2,900)
5 แหวน#18 10 1,080 10,800
(10,800)
6 แหวน#21 1 1,260 1,260
(1,260)
7 แหวน#23 5 1,390 6,950
(6,950)
8 แหวน#25 23 1,510 34,730
(34,730)
9 แหวน#26 42 1,580 66,360
(66,360)
10 สร้อยคอมุก 21 140 2,940
(2,940)
11 สร้อยคอแพลททินั่ม 2 260 520
(520)
12 สร้อยคอแห่งปราชญ์ 35 330 11,550
(11,550)
13 สร้อยคอโฮจินจู 2 450 900
(900)
14 สร้อยคออมตะ 3 580 1,740
(1,740)
15 สร้อยคอ#18 13 1,080 14,040
(14,040)
16 สร้อยคอ#21 1 1,260 1,260
(1,260)
17 สร้อยคอ#23 6 1,390 8,340
(8,340)
18 สร้อยคอ#25 24 1,510 36,240
(36,240)
19 สร้อยคอ#26 21 1,580 33,180
(33,180)
20 สร้อยคอ#28 2 1,700 3,400
(3,400)
21 ต่างหูมุก 19 140 2,660
(2,660)
22 ต่างหูแพลททินั่ม 2 260 520
(520)
23 ต่างหูแห่งปราชญ์ 29 330 9,570
(9,570)
24 ต่างหูโฮจินจู 2 450 900
(900)
25 ต่างหูอมตะ 3 580 1,740
(1,740)
26 ต่างหู#18 10 1,080 10,800
(10,800)
27 ต่างหู#23 4 1,390 5,560
(5,560)
28 ต่างหู#25 30 1,510 45,300
(45,300)
29 ต่างหู#26 32 1,580 50,560
(50,560)
30 ต่างหู#28 1 1,700 1,700
(1,700)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 14/01/2018 00:00:00 (Cached)