ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-11-12 2017-11-13 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-16 2017-11-17 2017-11-18
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 20 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 9,985 โกลด์ (9,985)
1 ยาฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต 15 5 75
(75)
2 ยาฟื้นคืนพลังมหัศจรรย์ 300 5 1,500
(1,500)
3 ยาฟื้นคืนพลังแห่งพร 390 5 1,950
(1,950)
4 ยาฟื้นมานาจิตวิญญาณ 17 5 85
(85)
5 ยาฟื้นคืนมานามหัศจรรย์ 396 5 1,980
(1,980)
6 ยาฟื้นคืนมานาแห่งพร 108 5 540
(540)
7 ยาฟื้นคืนพลังกายภาพ 18 5 90
(90)
8 ยาฟื้นคืนพลังมานา 16 5 80
(80)
9 ดูอัลโพชั่น[1000] 8 5 40
(40)
10 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำสุด 72 5 360
(360)
11 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำ 113 5 565
(565)
12 [M]ยาฟื้นพลัง 171 5 855
(855)
13 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพสูง 48 5 240
(240)
14 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพสูงสุด 257 5 1,285
(1,285)
15 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำสุด 4 5 20
(20)
16 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำ 5 5 25
(25)
17 [M]ยาฟื้นมานา 8 5 40
(40)
18 [M]ยาฟื้นมานาระดับสูง 3 5 15
(15)
19 [M]ยาฟื้นมานาระดับสูงสุด 40 5 200
(200)
20 [M]ยาน้ำให้พรระดับสูง 8 5 40
(40)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 15/11/2017 22:15:24