ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-11-12 2017-11-13 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-16 2017-11-17 2017-11-18
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 5 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 11,040 โกลด์ (11,040)
1 หินศิลาที่มีมนต์ขลัง:ขั้นกลาง 73 20 1,460
(1,460)
2 หินศิลาที่มีมนต์ขลัง:ขั้นสูง 78 20 1,560
(1,560)
3 หินศิลาที่มีมนต์ขลัง:ขั้นสูงสุด 104 20 2,080
(2,080)
4 หินศิลาที่มีมนต์ขลัง:ลี้ลับ 256 20 5,120
(5,120)
5 ตั๋วโชคดี 82 10 820
(820)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 15/11/2017 22:14:52