ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-11-12 2017-11-13 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-16 2017-11-17 2017-11-18
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 32 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 55,140 โกลด์ (55,140)
1 แหวนมุก 12 140 1,680
(1,680)
2 แหวนคริสตัล 3 200 600
(600)
3 แหวนแพลททินั่ม 3 260 780
(780)
4 แหวนแห่งเวทย์ 1 390 390
(390)
5 แหวนโฮจินจู 1 450 450
(450)
6 แหวนอมตะ 3 580 1,740
(1,740)
7 แหวน#18 2 1,080 2,160
(2,160)
8 แหวน#28 1 1,700 1,700
(1,700)
9 แหวน#29 1 1,760 1,760
(1,760)
10 สร้อยคอมุก 10 140 1,400
(1,400)
11 สร้อยคอคริสตัล 2 200 400
(400)
12 สร้อยคอแพลททินั่ม 4 260 1,040
(1,040)
13 สร้อยคอแห่งเวทย์ 1 390 390
(390)
14 สร้อยคอโฮจินจู 1 450 450
(450)
15 สร้อยคอเอลฟ์ 1 510 510
(510)
16 สร้อยคออมตะ 1 580 580
(580)
17 สร้อยคออัศวินผู้ปราดเปรื่อง 12 760 9,120
(9,120)
18 สร้อยคอมูนไลท์ 3 830 2,490
(2,490)
19 สร้อยคอ#18 2 1,080 2,160
(2,160)
20 สร้อยคอ#27 3 1,640 4,920
(4,920)
21 สร้อยคอ#28 1 1,700 1,700
(1,700)
22 ต่างหูมุก 6 140 840
(840)
23 ต่างหูคริสตัล 2 200 400
(400)
24 ต่างหูแพลททินั่ม 3 260 780
(780)
25 ต่างหูแห่งเวทย์ 1 390 390
(390)
26 ต่างหูโฮจินจู 2 450 900
(900)
27 ต่างหูอมตะ 1 580 580
(580)
28 ต่างหูอัศวินผู้ปราดเปรื่อง 9 760 6,840
(6,840)
29 ต่างหูมูนไลท์ 3 830 2,490
(2,490)
30 ต่างหู#18 2 1,080 2,160
(2,160)
31 ต่างหู#27 1 1,640 1,640
(1,640)
32 ต่างหู#28 1 1,700 1,700
(1,700)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 15/11/2017 22:15:54