ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-10-16 2017-10-17 2017-10-18 2017-10-19 2017-10-20 2017-10-21 2017-10-22
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 38 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 390,145 โกลด์ (3.90K)
1 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 1 4,700 4,700
(4,700)
2 ครูซโล๊ค 1 5,030 5,030
(5,030)
3 ลีเจนด์แครชเชอร์ 2 4,700 9,400
(9,400)
4 ครูซเนเมซิส 1 5,030 5,030
(5,030)
5 ลีเจนด์เบอร์สเตอร์ 23 4,700 1.08K
(108,100)
6 ครูซโทลล์ 16 5,030 80,480
(80,480)
7 ดาบคู่เอลิออส_11 1 4,700 4,700
(4,700)
8 ดาบคู่เอลิออส_12 1 5,030 5,030
(5,030)
9 ยาฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต 28 5 140
(140)
10 ยาฟื้นคืนพลังมหัศจรรย์ 8 5 40
(40)
11 ยาฟื้นคืนพลังแห่งพร 202 5 1,010
(1,010)
12 ยาฟื้นมานาจิตวิญญาณ 54 5 270
(270)
13 ยาฟื้นคืนมานามหัศจรรย์ 4 5 20
(20)
14 ยาฟื้นคืนมานาแห่งพร 121 5 605
(605)
15 พิรามี่ 1,263 5 6,315
(6,315)
16 ปลาทอง 640 5 3,200
(3,200)
17 ปลาคาร์พ 360 5 1,800
(1,800)
18 ปลาคาร์พสีทอง 64 5 320
(320)
19 เต่าสีทอง 2 5 10
(10)
20 ขยะที่มีแสงสดใส 41 5 205
(205)
21 สารยูเรเนี่ยมเข้มข้น 6 5 30
(30)
22 ยาฟื้นคืนพลังกายภาพ 14 5 70
(70)
23 ยาฟื้นคืนพลังมานา 4 5 20
(20)
24 [EV]บัตรสะสมลูน่าพ้อยท์ 12 10,000 1.20K
(120,000)
25 แว่นขยายส่องไอเท็ม(มอนเตอร์) 2 5 10
(10)
26 กล่องสมบัติเรจอนเดียม 2 20 40
(40)
27 สารละลายนางฟ้า 13 40 520
(520)
28 ทับทิมเจียรไน 30 120 3,600
(3,600)
29 มรกตเจียรไน 59 120 7,080
(7,080)
30 โอปอลเจียรไน 85 120 10,200
(10,200)
31 อะควอมารีนเจียรไน 24 120 2,880
(2,880)
32 แซพไฟน์เจียรไน 40 120 4,800
(4,800)
33 หินแร่เพชร 8 100 800
(800)
34 เอ็นชานท์สโครล:เกราะ 2 1,000 2,000
(2,000)
35 หินศิลาที่มีมนต์ขลัง:ลี้ลับ 39 20 780
(780)
36 [P]แปลวไฟแห่งชีวิต 26 10 260
(260)
37 [P]ไม้กระดาน 11 10 110
(110)
38 ตั๋วโชคดี 54 10 540
(540)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2017 05:49:43 (Cached)