ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-08-13 2017-08-14 2017-08-15 2017-08-16 2017-08-17 2017-08-18 2017-08-19
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 520 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 122,233,568 โกลด์ (122.23M)
1 ดาบบรอนซ์ 95 200 19,000
(19,000)
2 ดาบยาว 4 370 1,480
(1,480)
3 ดาบใบใหญ่ 9 530 4,770
(4,770)
4 ดาบอัศวิน 1 700 700
(700)
5 ดาบเอล์ฟ 9 1,030 9,270
(9,270)
6 เรเพียร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
7 ดาบบาสตาร์ด 14 1,370 19,180
(19,180)
8 ดามัสคัส 19 1,530 29,070
(29,070)
9 ดาบมิธริล 27 1,870 50,490
(50,490)
10 ดาบหิมะละลาย 2 2,030 4,060
(4,060)
11 บลัดบรีซ 34 2,200 74,800
(74,800)
12 ดาบเทมเพลอร์ 12 2,700 32,400
(32,400)
13 ดาบนายพล 2 2,870 5,740
(5,740)
14 แมกนั่มเบลด 45 3,370 1.52K
(151,650)
15 โรสการ์ด 32 3,530 1.13K
(112,960)
16 เพแกนเฮลล์ 55 3,700 2.04K
(203,500)
17 ดูรันดัล 2 4,030 8,060
(8,060)
18 อัซเคลอน 23 4,200 96,600
(96,600)
19 พราการาฮ์ 2 4,370 8,740
(8,740)
20 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 8 4,530 36,240
(36,240)
21 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 19 4,700 89,300
(89,300)
22 ครูซโล๊ค 74 5,030 3.72K
(372,220)
23 ขวานวิญญาณ 82 200 16,400
(16,400)
24 โทมาฮอว์ค 1 370 370
(370)
25 สคัลเบรคเกอร์ 10 530 5,300
(5,300)
26 ขวานเหล็ก 2 700 1,400
(1,400)
27 เกรฟดิ๊กเกอร์ 11 1,030 11,330
(11,330)
28 ทาบาร์ 1 1,200 1,200
(1,200)
29 วอร์พีค 16 1,370 21,920
(21,920)
30 แบทเทิลแอกซ์ 20 1,530 30,600
(30,600)
31 ขวานมิธริล 18 1,870 33,660
(33,660)
32 โอเกอร์โคลว์ 2 2,030 4,060
(4,060)
33 เดอะเบอร์เซิร์ค 30 2,200 66,000
(66,000)
34 มาสเตอร์ชาร์ค 3 2,530 7,590
(7,590)
35 แบล๊คฟู๊ตครอส 9 2,700 24,300
(24,300)
36 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 1 2,870 2,870
(2,870)
37 ลมหายใจมรณะ 28 3,030 84,840
(84,840)
38 คาโอสครายเออร์ 76 3,530 2.68K
(268,280)
39 เจโนไซด์ 1 3,870 3,870
(3,870)
40 ไกเดนเบิร์ก 2 4,030 8,060
(8,060)
41 เรเวนซูลทซ์ 26 4,200 1.09K
(109,200)
42 ดิโมนิครีเวอร์ส 24 4,530 1.09K
(108,720)
43 ลีเจนด์แครชเชอร์ 29 4,700 1.36K
(136,300)
44 ครูซเนเมซิส 5 5,030 25,150
(25,150)
45 สไปค์คลับ 95 200 19,000
(19,000)
46 คทา 2 370 740
(740)
47 ค้อนเหล็ก 7 530 3,710
(3,710)
48 ดวอร์ฟเวิร์นเมซ 3 700 2,100
(2,100)
49 มอร์นิ่งสตาร์ 1 870 870
(870)
50 โบนเบรคเกอร์ 13 1,030 13,390
(13,390)
51 ค้อนศึก 1 1,200 1,200
(1,200)
52 ไจแอนท์แฮมเมอร์ 15 1,370 20,550
(20,550)
53 เฮฟวี่โบนคลับ 25 1,530 38,250
(38,250)
54 มิธริลแฮมเมอร์ 33 1,870 61,710
(61,710)
55 ค้อนตุลาการ 2 2,030 4,060
(4,060)
56 ไนท์เมส 30 2,200 66,000
(66,000)
57 สตาร์เบอร์สเตอร์ 8 2,700 21,600
(21,600)
58 รีพรีเซนเตอร์ 2 2,870 5,740
(5,740)
59 ไททันฟีสท์ 27 3,530 95,310
(95,310)
60 แสงอเวจี 251 3,700 9.29K
(928,700)
61 เบย์ฮารัม 1 4,030 4,030
(4,030)
62 อูดราเคดอน 20 4,200 84,000
(84,000)
63 ไคลาบาร์ทัน 2 4,370 8,740
(8,740)
64 โนเบิลเลสโซล 43 4,530 1.95K
(194,790)
65 ลีเจนด์เบอร์สเตอร์ 36 4,700 1.69K
(169,200)
66 ครูซโทลล์ 19 5,030 95,570
(95,570)
67 ซเวย์แฮนเดอร์ 71 200 14,200
(14,200)
68 แบรนดิช 20 370 7,400
(7,400)
69 ดาบคาวัลลี่ 2 530 1,060
(1,060)
70 เฟลมเบอร์จ 7 870 6,090
(6,090)
71 ดาบไจแอนท์ 1 1,030 1,030
(1,030)
72 ดาบสงคราม 12 1,370 16,440
(16,440)
73 แคบเบจสแเลชเชอร์ 9 1,530 13,770
(13,770)
74 เกรทซอร์ด 9 1,700 15,300
(15,300)
75 ดาบยาวมิธริล 7 1,870 13,090
(13,090)
76 แคร็คดีไวเดอร์ 1 2,200 2,200
(2,200)
77 เดอะบีสต์ 2 2,370 4,740
(4,740)
78 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 2 2,700 5,400
(5,400)
79 ดาบเยือกแข็ง 2 2,870 5,740
(5,740)
80 เดมอนเบลด 33 3,200 1.06K
(105,600)
81 เรคิวเอ็มเบลด 26 3,530 91,780
(91,780)
82 เฮลล์สครีม 9 3,700 33,300
(33,300)
83 ดรากอนสเลเยอร์ 107 3,870 4.14K
(414,090)
84 เอลคาไนด์ 41 4,370 1.79K
(179,170)
85 ดาบเกียรติยศ 53 4,530 2.40K
(240,090)
86 เดอะลีเจนด์ 114 4,700 5.36K
(535,800)
87 ราพิซบรีธ 1 4,870 4,870
(4,870)
88 ครูสซายน์ 1 5,030 5,030
(5,030)
89 ขวานสองคม 70 200 14,000
(14,000)
90 ขวานเหล็ก 11 370 4,070
(4,070)
91 ขวานเหล็กสองมือ 1 700 700
(700)
92 ขวานเพชรฆาต 7 870 6,090
(6,090)
93 เกรทแอ๊กซ์ 2 1,030 2,060
(2,060)
94 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 9 1,370 12,330
(12,330)
95 ขวานซาเวจ 6 1,530 9,180
(9,180)
96 ขวานศึกมิธริล 3 1,870 5,610
(5,610)
97 สตอร์มอาย 2 2,370 4,740
(4,740)
98 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 3 2,870 8,610
(8,610)
99 ขวานราตรีเพชรฆาต 26 3,030 78,780
(78,780)
100 บลัดดี้ซีคเคอร์ 296 3,530 1.04M
(1,044,880)
101 ขวานนายพล 6 3,700 22,200
(22,200)
102 โดมิเนเตอร์ 2 3,870 7,740
(7,740)
103 เบลล่าโรเก้น 3 4,200 12,600
(12,600)
104 ชาร์ดซีน 30 4,370 1.31K
(131,100)
105 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 134 4,530 6.07K
(607,020)
106 ลีเจนด์สแลชเชอร์ 132 4,700 6.20K
(620,400)
107 อินฟีโนราเชีย 12 4,870 58,440
(58,440)
108 ครูซโครน 23 5,030 1.16K
(115,690)
109 ค้อนไม้ 65 200 13,000
(13,000)
110 เฮฟวี่เมซ 15 370 5,550
(5,550)
111 ค้อนเหล็กประจัญบาน 4 1,370 5,480
(5,480)
112 วอร์กรินเดอร์ 5 1,530 7,650
(7,650)
113 ค้อนศึกมิธริล 8 1,870 14,960
(14,960)
114 สตอร์มแฮมเมอร์ 9 2,030 18,270
(18,270)
115 ค้อนจูปีเตอร์ 1 2,200 2,200
(2,200)
116 ปรารถนาแห่งหายนะ 5 2,370 11,850
(11,850)
117 ลูกตุ้มเหล็กโทสะ 2 2,700 5,400
(5,400)
118 ค้อนจ้าวสมุทร 2 2,870 5,740
(5,740)
119 แม็กนั่มเมส 24 3,370 80,880
(80,880)
120 ดูมสครีมเมอร์ 18 3,530 63,540
(63,540)
121 เดอะเรจ 9 3,700 33,300
(33,300)
122 ดรากอนแครชเชอร์ 1 3,870 3,870
(3,870)
123 จันเซอร์คาเอม 7 4,200 29,400
(29,400)
124 ไนเอลไคเจน 23 4,370 1.01K
(100,510)
125 ลูกตุ้มเหล็กมาร 138 4,530 6.25K
(625,140)
126 ลีเจนด์กรินเดอร์ 31 4,700 1.46K
(145,700)
127 เบลนเดียทอร์ 22 4,870 1.07K
(107,140)
128 ครูซแรซ 21 5,030 1.06K
(105,630)
129 แด๊กเกอร์ 33 200 6,600
(6,600)
130 เดิร์ค 4 370 1,480
(1,480)
131 ฮันติ้งไนฟ์ 2 530 1,060
(1,060)
132 คูคูรี 4 700 2,800
(2,800)
133 พอนยาร์ดแด๊กเกอร์ 4 870 3,480
(3,480)
134 ซอร์ดเบรคเกอร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
135 สทิเลทโต 4 1,370 5,480
(5,480)
136 คริส 3 1,530 4,590
(4,590)
137 อะแซสซินไนฟ์ 8 1,700 13,600
(13,600)
138 มิธริลแด๊กเกอร์ 10 1,870 18,700
(18,700)
139 วินด์สครีมเมอร์ 2 2,030 4,060
(4,060)
140 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 16 2,200 35,200
(35,200)
141 บลัดเดอร์เบลด 1 2,370 2,370
(2,370)
142 เรดเครสเซ็นท์ 7 2,700 18,900
(18,900)
143 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 2 2,870 5,740
(5,740)
144 บลูสตอร์ม 57 3,370 1.92K
(192,090)
145 ไบลนด์สเนค 4 3,530 14,120
(14,120)
146 ดาร์คเบลด 5 3,700 18,500
(18,500)
147 คิลเฮย์ซ 2 4,030 8,060
(8,060)
148 เทอร์เมย์ 4 4,200 16,800
(16,800)
149 รอนเทียล 4 4,370 17,480
(17,480)
150 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 49 4,530 2.22K
(221,970)
151 ลีเจนด์เทคเคอร์ 87 4,700 4.09K
(408,900)
152 เรย์สเทียร์บิวเกิ้ล 119 4,870 5.80K
(579,530)
153 ครูซบลังค์ 107 5,030 5.38K
(538,210)
154 ธนูสั้น 40 200 8,000
(8,000)
155 ธนูนายพราน 5 370 1,850
(1,850)
156 ธนูยาว 3 530 1,590
(1,590)
157 ธนูเอลฟ์ 7 700 4,900
(4,900)
158 ธนูคอมโพสิท 3 870 2,610
(2,610)
159 ธนูยาวทรงพลัง 1 1,030 1,030
(1,030)
160 ธนูสเคาท์ 3 1,200 3,600
(3,600)
161 ธนูศึก 2 1,370 2,740
(2,740)
162 ธนูเซนทิเนล 5 1,530 7,650
(7,650)
163 ธนูอัซซอล์ท 1 1,700 1,700
(1,700)
164 ธนูมิธริล 4 1,870 7,480
(7,480)
165 ธนูเอลเลเมนทัล 3 2,030 6,090
(6,090)
166 ธนูเหล็ก 17 2,200 37,400
(37,400)
167 ธนูคาโอส 4 2,870 11,480
(11,480)
168 ดาร์คอเวนเจอร์ 13 3,030 39,390
(39,390)
169 บลัดดี้ชาร์ค 257 3,370 8.66K
(866,090)
170 เฮอริเคนสติงเกอร์ 4 3,530 14,120
(14,120)
171 ธนูเมทัล 7 3,700 25,900
(25,900)
172 ชารึนกา 2 4,200 8,400
(8,400)
173 อคาร์ฮอร์น 29 4,370 1.27K
(126,730)
174 แบล๊คโอเบลลิสค์ 135 4,530 6.12K
(611,550)
175 ลีเจนด์เพียร์ซ 108 4,700 5.08K
(507,600)
176 อิมมอร์ทัลฮาสทา 3 4,870 14,610
(14,610)
177 ครูซไค 11 5,030 55,330
(55,330)
178 ไม้เท้าหวาย 44 200 8,800
(8,800)
179 ไม้เท้าพ่อมด 5 370 1,850
(1,850)
180 ไม้เท้ามานา 2 530 1,060
(1,060)
181 คทามิสติค 5 700 3,500
(3,500)
182 คทานักบวช 5 870 4,350
(4,350)
183 คทาคริสตัล 7 1,200 8,400
(8,400)
184 ไม้เท้าคำสาป 3 1,370 4,110
(4,110)
185 ไม้เท้านักปราชญน์ 8 1,530 12,240
(12,240)
186 คทามิธริล 5 1,870 9,350
(9,350)
187 สเพ็ลเบรค 4 2,030 8,120
(8,120)
188 คฑาคาโอส 10 2,200 22,000
(22,000)
189 คฑาเฟลม 1 2,370 2,370
(2,370)
190 มาสเตอร์แกรนท์ 4 2,530 10,120
(10,120)
191 ไม้วาทยากรแม่ธรณี 8 2,870 22,960
(22,960)
192 วิสดอมเจเนซิส 112 3,530 3.95K
(395,360)
193 ไม้เท้าพ่อมดโบราณ 7 3,700 25,900
(25,900)
194 เคซาร์มิออน 2 4,030 8,060
(8,060)
195 ราเอลโวนลูท 5 4,200 21,000
(21,000)
196 ของวิเศษแห่งคายารัช 12 4,370 52,440
(52,440)
197 คทาดารโกเนีย 123 4,530 5.57K
(557,190)
198 ลีเจนด์มาสเตอร์ 41 4,700 1.93K
(192,700)
199 เทียร์ออฟลูน่า 9 4,870 43,830
(43,830)
200 ครูซเพลท 6 5,030 30,180
(30,180)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 19/08/2017 17:38:36