ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2017-08-13 2017-08-14 2017-08-15 2017-08-16 2017-08-17 2017-08-18 2017-08-19
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 43 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 265,055 โกลด์ (2.65K)
1 ผงวิเศษของนางฟ้าระดับต่ำสุด 104 5 520
(520)
2 ผลึกวิเศษมานาระดับต่ำสุด 111 5 555
(555)
3 ยาฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต 169 5 845
(845)
4 ยาฟื้นคืนพลังมหัศจรรย์ 4,888 5 24,440
(24,440)
5 ยาฟื้นคืนพลังแห่งพร 17,717 5 88,585
(88,585)
6 ยาฟื้นมานาจิตวิญญาณ 369 5 1,845
(1,845)
7 ยาฟื้นคืนมานามหัศจรรย์ 4,725 5 23,625
(23,625)
8 ยาฟื้นคืนมานาแห่งพร 14,431 5 72,155
(72,155)
9 กล่องอัญมณี(ทับทิม) 4 5 20
(20)
10 กล่องอัญมณี(แซพไฟน์) 108 5 540
(540)
11 กล่องอัญมณี(มรกต) 96 5 480
(480)
12 กล่องอัญมณี(อะควอมารีน) 98 5 490
(490)
13 กล่องอัญมณี(โอปอล) 81 5 405
(405)
14 กล่องอัญมณี(มูนสโตน) 88 5 440
(440)
15 กล่องอัญมณี(จูเร็ลลิน) 98 5 490
(490)
16 กล่องอัญมณี(โอริฮารูคอน) 116 5 580
(580)
17 กล่องอัญมณี(ลิทิออน) 97 5 485
(485)
18 กล่องอัญมณี(อาเกนทัม) 116 5 580
(580)
19 กล่องอัญมณี(คริสตัลสายฟ้า) 86 5 430
(430)
20 กล่องอัญมณี(คริสตัลวายู) 111 5 555
(555)
21 กล่องอัญมณี(ปีกนางฟ้า) 120 5 600
(600)
22 กล่องอัญมณี(ฮาร์ทสโตน) 10 5 50
(50)
23 กล่องอัญมณี(มานาสโตน) 101 5 505
(505)
24 กล่องอัญมณี(หินวิญญาณ) 119 5 595
(595)
25 กล่องอัญมณี(หินชีวิต) 11 5 55
(55)
26 ยาฟื้นคืนพลังกายภาพ 189 5 945
(945)
27 ยาฟื้นคืนพลังมานา 372 5 1,860
(1,860)
28 ดูอัลโพชั่น[3000] 46 5 230
(230)
29 ดูอัลโพชั่น[1000] 204 5 1,020
(1,020)
30 [EV]เอกสารรับรองมาสเตอร์คู่ 11 5 55
(55)
31 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำสุด 1,060 5 5,300
(5,300)
32 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำ 844 5 4,220
(4,220)
33 [M]ยาฟื้นพลัง 1,749 5 8,745
(8,745)
34 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพสูง 599 5 2,995
(2,995)
35 [M]ยาฟื้นพลังคุณภาพสูงสุด 2,547 5 12,735
(12,735)
36 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำสุด 665 5 3,325
(3,325)
37 [M]ยาฟื้นมานาระดับต่ำ 50 5 250
(250)
38 [M]ยาฟื้นมานา 222 5 1,110
(1,110)
39 [M]ยาฟื้นมานาระดับสูง 150 5 750
(750)
40 [M]ยาฟื้นมานาระดับสูงสุด 281 5 1,405
(1,405)
41 [M]ยาน้ำให้พรระดับต่ำสุด 5 5 25
(25)
42 [M]ยาน้ำให้พร 32 5 160
(160)
43 [M]ยาน้ำให้พรระดับสูงสุด 11 5 55
(55)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 14/08/2017 00:00:00 (Cached)