อันดับการเวลาออนไลน์
ลำดับ ชื่อตัวละคร วันเวลาที่สร้างตัวละคร อายุตัวละคร (ชม.) เวลาออนไลน์ (ชม.)
1

Lolita
(Lolita)
9 มี.ค. 2561, 07:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:38:00)
3,227.95
(134 วัน 11 ชม. 56 นท. )
2,143.44
(89 วัน 7 ชม. 26 นท. )
2
OOนมชมพูOO
(OOนมชมพูOO)
9 มี.ค. 2561, 09:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 20:43:00)
3,226.03
(134 วัน 10 ชม. 1 นท. )
1,900.68
(79 วัน 4 ชม. 40 นท. )
3
Chelly
(Chelly)
9 มี.ค. 2561, 07:37 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:41:00)
3,228.23
(134 วัน 12 ชม. 13 นท. )
1,497.43
(62 วัน 9 ชม. 25 นท. )
4
Imani
(Imani)
10 มี.ค. 2561, 08:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 20:01:00)
3,203.33
(133 วัน 11 ชม. 19 นท. )
1,275.58
(53 วัน 3 ชม. 34 นท. )
5
ซูกัส
(ซูกัส)
9 มี.ค. 2561, 09:19 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 07:16:00)
3,226.53
(134 วัน 10 ชม. 31 นท. )
1,228.22
(51 วัน 4 ชม. 13 นท. )
6
Coconut
(Coconut)
14 มี.ค. 2561, 03:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:36:00)
3,112.70
(129 วัน 16 ชม. 41 นท. )
1,205.45
(50 วัน 5 ชม. 26 นท. )
7
NUMBERNINETYNINE
(NUMBERNINETYNINE)
12 มี.ค. 2561, 01:22 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:36:00)
3,162.48
(131 วัน 18 ชม. 28 นท. )
1,088.43
(45 วัน 8 ชม. 25 นท. )
8
ไผ่ชมพู
(ไผ่ชมพู)
23 พ.ค. 2561, 09:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:45:00)
1,426.30
(59 วัน 10 ชม. 17 นท. )
1,028.63
(42 วัน 20 ชม. 37 นท. )
9
ไผ่เขียว
(ไผ่เขียว)
23 พ.ค. 2561, 09:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:01:00)
1,426.30
(59 วัน 10 ชม. 17 นท. )
1,023.78
(42 วัน 15 ชม. 46 นท. )
10
เจ้าหญิงเมงูมิ
(เจ้าหญิงเมงูมิ)
7 เม.ย. 2561, 09:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-17 19:41:00)
2,530.12
(105 วัน 10 ชม. 6 นท. )
1,020.14
(42 วัน 12 ชม. 8 นท. )
11
ไผ่ทอง
(ไผ่ทอง)
23 พ.ค. 2561, 09:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:48:00)
1,426.30
(59 วัน 10 ชม. 17 นท. )
1,015.13
(42 วัน 7 ชม. 8 นท. )
12
Saburo
(Saburo)
23 มี.ค. 2561, 12:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:28:00)
2,911.33
(121 วัน 7 ชม. 19 นท. )
975.09
(40 วัน 15 ชม. 5 นท. )
13
STARBOY
(STARBOY)
9 มี.ค. 2561, 08:59 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:55:00)
3,226.87
(134 วัน 10 ชม. 51 นท. )
940.32
(39 วัน 4 ชม. 19 นท. )
14
InfinityDark
(InfinityDark)
6 พ.ค. 2561, 01:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 23:13:00)
1,841.97
(76 วัน 17 ชม. 57 นท. )
931.18
(38 วัน 19 ชม. 10 นท. )
15
น้องกีตาร์
(น้องกีตาร์)
20 เม.ย. 2561, 05:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-15 19:04:00)
2,222.05
(92 วัน 14 ชม. 2 นท. )
895.31
(37 วัน 7 ชม. 18 นท. )
16
ผีบล็อคโคลี่
(ผีบล็อคโคลี่)
14 มี.ค. 2561, 01:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:35:00)
3,126.55
(130 วัน 6 ชม. 32 นท. )
827.40
(34 วัน 11 ชม. 23 นท. )
17
อะหะ
(อะหะ)
9 มี.ค. 2561, 07:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 05:32:00)
3,228.80
(134 วัน 12 ชม. 47 นท. )
802.98
(33 วัน 10 ชม. 58 นท. )
18
GodEate2
(GodEate2)
9 มี.ค. 2561, 07:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:44:00)
3,228.75
(134 วัน 12 ชม. 44 นท. )
794.45
(33 วัน 2 ชม. 26 นท. )
19
Aimer
(Aimer)
1 พ.ค. 2561, 06:16 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:34:00)
1,957.58
(81 วัน 13 ชม. 34 นท. )
713.12
(29 วัน 17 ชม. 7 นท. )
20
Ethereum
(Ethereum)
9 มี.ค. 2561, 08:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 16:19:00)
3,227.18
(134 วัน 11 ชม. 10 นท. )
706.54
(29 วัน 10 ชม. 32 นท. )
21
มาตีแร่
(มาตีแร่)
19 เม.ย. 2561, 07:57 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:36:00)
2,243.90
(93 วัน 11 ชม. 53 นท. )
688.77
(28 วัน 16 ชม. 45 นท. )
22
Support
(Support)
16 มี.ค. 2561, 10:46 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 20:03:00)
3,057.08
(127 วัน 9 ชม. 4 นท. )
687.84
(28 วัน 15 ชม. 50 นท. )
23
มาตีเเร่
(มาตีเเร่)
19 เม.ย. 2561, 08:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:37:00)
2,243.37
(93 วัน 11 ชม. 21 นท. )
683.25
(28 วัน 11 ชม. 14 นท. )
24
มาตืแร่
(มาตืแร่)
19 เม.ย. 2561, 08:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:40:00)
2,243.25
(93 วัน 11 ชม. 14 นท. )
678.16
(28 วัน 6 ชม. 9 นท. )
25
Hono
(Hono)
30 เม.ย. 2561, 10:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:50:00)
1,989.12
(82 วัน 21 ชม. 6 นท. )
677.69
(28 วัน 5 ชม. 41 นท. )
26
Hola
(Hola)
30 เม.ย. 2561, 10:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:50:00)
1,988.97
(82 วัน 20 ชม. 57 นท. )
668.81
(27 วัน 20 ชม. 48 นท. )
27
Homu
(Homu)
30 เม.ย. 2561, 10:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 16:49:00)
1,989.18
(82 วัน 21 ชม. 10 นท. )
665.97
(27 วัน 17 ชม. 58 นท. )
28
NucleusVision
(NucleusVision)
9 มี.ค. 2561, 11:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 16:19:00)
3,224.40
(134 วัน 8 ชม. 23 นท. )
634.71
(26 วัน 10 ชม. 42 นท. )
29
PluTo
(PluTo)
10 มี.ค. 2561, 12:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:09:00)
3,223.15
(134 วัน 7 ชม. 8 นท. )
626.26
(26 วัน 2 ชม. 15 นท. )
30
Renny
(Renny)
13 มี.ค. 2561, 04:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:33:00)
3,135.28
(130 วัน 15 ชม. 16 นท. )
593.86
(24 วัน 17 ชม. 51 นท. )
31
Darlyn
(Darlyn)
9 มี.ค. 2561, 07:51 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:11:00)
3,228.00
(134 วัน 11 ชม. 59 นท. )
590.24
(24 วัน 14 ชม. 14 นท. )
32
Skyaooไงจะใครล๊า
(Skyaooไงจะใครล๊า)
2 เม.ย. 2561, 10:16 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:31:00)
2,649.58
(110 วัน 9 ชม. 34 นท. )
580.27
(24 วัน 4 ชม. 16 นท. )
33
Ravenqx
(Ravenqx)
14 มี.ค. 2561, 11:00 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-15 20:07:00)
3,104.85
(129 วัน 8 ชม. 50 นท. )
562.06
(23 วัน 10 ชม. 3 นท. )
34
เรโวเมี๊ยว
(เรโวเมี๊ยว)
10 มี.ค. 2561, 03:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-17 13:11:00)
3,208.75
(133 วัน 16 ชม. 44 นท. )
560.60
(23 วัน 8 ชม. 36 นท. )
35
Satunopante
(Satunopante)
14 มี.ค. 2561, 02:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 20:28:00)
3,113.38
(129 วัน 17 ชม. 22 นท. )
559.19
(23 วัน 7 ชม. 11 นท. )
36
Miku
(Miku)
11 มิ.ย. 2561, 08:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:35:00)
983.32
(40 วัน 23 ชม. 18 นท. )
549.84
(22 วัน 21 ชม. 50 นท. )
37
Aoyser
(Aoyser)
9 มี.ค. 2561, 09:02 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 23:12:00)
3,226.82
(134 วัน 10 ชม. 48 นท. )
535.41
(22 วัน 7 ชม. 24 นท. )
38
Toyser
(Toyser)
9 มี.ค. 2561, 07:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:18:00)
3,228.83
(134 วัน 12 ชม. 49 นท. )
521.99
(21 วัน 17 ชม. 59 นท. )
39
หอมหมื่นลี้
(หอมหมื่นลี้)
28 มี.ค. 2561, 05:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:34:00)
2,773.95
(115 วัน 13 ชม. 56 นท. )
491.79
(20 วัน 11 ชม. 47 นท. )
40
แม็กนัสบัพเทพ
(แม็กนัสบัพเทพ)
4 พ.ค. 2561, 10:04 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:13:00)
1,881.78
(78 วัน 9 ชม. 46 นท. )
486.26
(20 วัน 6 ชม. 15 นท. )
41
August
(August)
10 มี.ค. 2561, 12:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:22:00)
3,223.73
(134 วัน 7 ชม. 43 นท. )
483.16
(20 วัน 3 ชม. 9 นท. )
42
ปีศาจน้อยจอมป่วน
(ปีศาจน้อยจอมป่วน)
10 มี.ค. 2561, 01:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:47:00)
3,222.73
(134 วัน 6 ชม. 43 นท. )
479.03
(19 วัน 23 ชม. 1 นท. )
43
คาดิน้อย
(คาดิน้อย)
4 พ.ค. 2561, 10:23 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:13:00)
1,881.47
(78 วัน 9 ชม. 27 นท. )
476.07
(19 วัน 20 ชม. 4 นท. )
44
Tunyoug
(Tunyoug)
9 พ.ค. 2561, 12:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 16:46:00)
1,783.73
(74 วัน 7 ชม. 43 นท. )
464.78
(19 วัน 8 ชม. 46 นท. )
45
InFinityFreedom
(InFinityFreedom)
30 มี.ค. 2561, 09:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 19:53:00)
2,722.22
(113 วัน 10 ชม. 12 นท. )
458.25
(19 วัน 2 ชม. 14 นท. )
46
Leones
(Leones)
18 มี.ค. 2561, 06:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 18:11:00)
3,013.10
(125 วัน 13 ชม. 5 นท. )
454.40
(18 วัน 22 ชม. 24 นท. )
47
zPs4
(zPs4)
24 เม.ย. 2561, 09:39 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:24:00)
2,134.20
(88 วัน 22 ชม. 11 นท. )
440.89
(18 วัน 8 ชม. 53 นท. )
48
โป๊ะเช๊ะ
(โป๊ะเช๊ะ)
16 มี.ค. 2561, 02:02 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 19:12:00)
3,077.82
(128 วัน 5 ชม. 48 นท. )
434.49
(18 วัน 2 ชม. 29 นท. )
49
Hextech
(Hextech)
4 พ.ค. 2561, 09:47 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:34:00)
1,882.07
(78 วัน 10 ชม. 3 นท. )
415.51
(17 วัน 7 ชม. 30 นท. )
50
CPEE55
(CPEE55)
12 มี.ค. 2561, 08:04 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 22:26:00)
3,155.78
(131 วัน 11 ชม. 46 นท. )
408.98
(17 วัน 0 ชม. 58 นท. )
51
LANCER
(LANCER)
31 มี.ค. 2561, 02:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:22:00)
2,705.18
(112 วัน 17 ชม. 10 นท. )
393.77
(16 วัน 9 ชม. 46 นท. )
52
เหาของเห็บหมๅ
(เหาของเห็บหมๅ)
9 มี.ค. 2561, 07:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 23:15:00)
3,228.75
(134 วัน 12 ชม. 44 นท. )
387.67
(16 วัน 3 ชม. 40 นท. )
53
OoDJoO
(OoDJoO)
9 มี.ค. 2561, 07:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:09:00)
3,228.83
(134 วัน 12 ชม. 49 นท. )
378.60
(15 วัน 18 ชม. 35 นท. )
54
มัสฉา
(มัสฉา)
17 มี.ค. 2561, 12:14 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:04:00)
3,055.62
(127 วัน 7 ชม. 36 นท. )
370.00
(15 วัน 9 ชม. 59 นท. )
55
LLsดได้Oย่าร่ๅu
(LLsดได้Oย่าร่ๅu)
9 มี.ค. 2561, 07:17 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 00:35:00)
3,228.57
(134 วัน 12 ชม. 33 นท. )
367.81
(15 วัน 7 ชม. 48 นท. )
56
พีมเพ๋ย
(พีมเพ๋ย)
9 มี.ค. 2561, 08:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 13:46:00)
3,227.38
(134 วัน 11 ชม. 22 นท. )
361.00
(15 วัน 1 ชม. 0 นท. )
57
ซัมปัง
(ซัมปัง)
8 เม.ย. 2561, 06:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:20:00)
2,509.30
(104 วัน 13 ชม. 17 นท. )
359.78
(14 วัน 23 ชม. 47 นท. )
58
oOหมีขายหมoยOo
(oOหมีขายหมoยOo)
24 มี.ค. 2561, 12:14 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 17:06:00)
2,875.62
(119 วัน 19 ชม. 36 นท. )
353.44
(14 วัน 17 ชม. 26 นท. )
59
ตาน้อย
(ตาน้อย)
2 เม.ย. 2561, 06:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 21:47:00)
2,652.93
(110 วัน 12 ชม. 55 นท. )
348.09
(14 วัน 12 ชม. 5 นท. )
60
3TกำลังD
(3TกำลังD)
28 มี.ค. 2561, 05:24 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 16:17:00)
2,774.45
(115 วัน 14 ชม. 26 นท. )
337.74
(14 วัน 1 ชม. 44 นท. )
61
Maria
(Maria)
10 มี.ค. 2561, 12:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:40:00)
3,223.68
(134 วัน 7 ชม. 40 นท. )
334.97
(13 วัน 22 ชม. 58 นท. )
62
Zhonya
(Zhonya)
13 เม.ย. 2561, 06:46 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 03:02:00)
2,389.08
(99 วัน 13 ชม. 4 นท. )
333.43
(13 วัน 21 ชม. 25 นท. )
63
Yuta
(Yuta)
8 เม.ย. 2561, 06:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 22:56:00)
2,508.95
(104 วัน 12 ชม. 56 นท. )
328.37
(13 วัน 16 ชม. 22 นท. )
64
แหนมเมือง
(แหนมเมือง)
9 มี.ค. 2561, 07:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:45:00)
3,228.75
(134 วัน 12 ชม. 44 นท. )
311.26
(12 วัน 23 ชม. 15 นท. )
65
DunkMasTer
(DunkMasTer)
9 มี.ค. 2561, 10:39 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:08:00)
3,225.20
(134 วัน 9 ชม. 11 นท. )
310.92
(12 วัน 22 ชม. 55 นท. )
66
สคาธา
(สคาธา)
2 เม.ย. 2561, 05:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:46:00)
2,654.77
(110 วัน 14 ชม. 45 นท. )
308.61
(12 วัน 20 ชม. 36 นท. )
67
Neko
(Neko)
18 มี.ค. 2561, 06:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:25:00)
3,013.05
(125 วัน 13 ชม. 2 นท. )
302.60
(12 วัน 14 ชม. 36 นท. )
68
ตกปลาSkyaoo
(ตกปลาSkyaoo)
24 มี.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-15 21:22:00)
2,879.30
(119 วัน 23 ชม. 17 นท. )
294.62
(12 วัน 6 ชม. 37 นท. )
69
BARI
(BARI)
8 เม.ย. 2561, 11:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:01:00)
2,515.95
(104 วัน 19 ชม. 56 นท. )
287.13
(11 วัน 23 ชม. 7 นท. )
70
ป๋าอู๋Skyaoo
(ป๋าอู๋Skyaoo)
9 มี.ค. 2561, 07:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:19:00)
3,228.80
(134 วัน 12 ชม. 47 นท. )
283.32
(11 วัน 19 ชม. 19 นท. )
71
SUPPO
(SUPPO)
23 มี.ค. 2561, 09:08 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:44:00)
2,890.72
(120 วัน 10 ชม. 42 นท. )
276.78
(11 วัน 12 ชม. 47 นท. )
72
เยาวราชเจริญกรุง
(เยาวราชเจริญกรุง)
28 เม.ย. 2561, 09:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 17:42:00)
2,026.50
(84 วัน 10 ชม. 29 นท. )
275.57
(11 วัน 11 ชม. 34 นท. )
73
Koyoki
(Koyoki)
27 มี.ค. 2561, 05:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 21:32:00)
2,798.12
(116 วัน 14 ชม. 6 นท. )
268.72
(11 วัน 4 ชม. 43 นท. )
74
Genesis
(Genesis)
6 เม.ย. 2561, 10:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-16 12:07:00)
2,553.37
(106 วัน 9 ชม. 21 นท. )
268.03
(11 วัน 4 ชม. 1 นท. )
75
แม็กนัสSkyaoo
(แม็กนัสSkyaoo)
16 มี.ค. 2561, 07:50 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 19:37:00)
3,060.02
(127 วัน 12 ชม. 0 นท. )
258.35
(10 วัน 18 ชม. 21 นท. )
76
Loki
(Loki)
25 เม.ย. 2561, 06:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:01:00)
2,101.10
(87 วัน 13 ชม. 5 นท. )
257.53
(10 วัน 17 ชม. 31 นท. )
77
คางุยะ
(คางุยะ)
5 เม.ย. 2561, 12:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-17 13:11:00)
2,586.93
(107 วัน 18 ชม. 55 นท. )
246.50
(10 วัน 6 ชม. 29 นท. )
78
Jaaaaack
(Jaaaaack)
17 มิ.ย. 2561, 03:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:35:00)
832.83
(34 วัน 16 ชม. 49 นท. )
245.36
(10 วัน 5 ชม. 21 นท. )
79
ชรูดให้ป๋าSkyaoo
(ชรูดให้ป๋าSkyaoo)
13 มี.ค. 2561, 03:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 00:21:00)
3,136.60
(130 วัน 16 ชม. 35 นท. )
243.31
(10 วัน 3 ชม. 18 นท. )
80
LUSH
(LUSH)
30 เม.ย. 2561, 02:58 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 11:32:00)
1,996.88
(83 วัน 4 ชม. 52 นท. )
242.23
(10 วัน 2 ชม. 13 นท. )
81
Bitcoin
(Bitcoin)
9 มี.ค. 2561, 07:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 05:09:00)
3,228.40
(134 วัน 12 ชม. 23 นท. )
241.72
(10 วัน 1 ชม. 43 นท. )
82
เกนนารูโตะ
(เกนนารูโตะ)
9 พ.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:01:00)
1,763.30
(73 วัน 11 ชม. 17 นท. )
239.56
(9 วัน 23 ชม. 33 นท. )
83
RIVER
(RIVER)
8 พ.ค. 2561, 11:58 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 22:20:00)
1,783.88
(74 วัน 7 ชม. 52 นท. )
238.84
(9 วัน 22 ชม. 50 นท. )
84
เสกศักดิ์
(เสกศักดิ์)
14 มิ.ย. 2561, 07:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 13:58:00)
900.60
(37 วัน 12 ชม. 35 นท. )
238.35
(9 วัน 22 ชม. 20 นท. )
85
0วางจีวอน0
(0วางจีวอน0)
11 มี.ค. 2561, 12:57 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:41:00)
3,186.90
(132 วัน 18 ชม. 53 นท. )
236.21
(9 วัน 20 ชม. 12 นท. )
86
Goodbye
(Goodbye)
29 พ.ค. 2561, 11:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 02:14:00)
1,292.15
(53 วัน 20 ชม. 8 นท. )
233.26
(9 วัน 17 ชม. 15 นท. )
87
Helios
(Helios)
9 มี.ค. 2561, 07:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 13:46:00)
3,228.83
(134 วัน 12 ชม. 49 นท. )
226.88
(9 วัน 10 ชม. 53 นท. )
88
เงินหายากจังวะ
(เงินหายากจังวะ)
24 มี.ค. 2561, 03:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-15 21:57:00)
2,872.67
(119 วัน 16 ชม. 39 นท. )
224.44
(9 วัน 8 ชม. 26 นท. )
89
Lilly
(Lilly)
9 มี.ค. 2561, 07:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 21:33:00)
3,228.68
(134 วัน 12 ชม. 40 นท. )
222.19
(9 วัน 6 ชม. 11 นท. )
90
Abyssal
(Abyssal)
7 พ.ค. 2561, 10:26 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:45:00)
1,809.42
(75 วัน 9 ชม. 24 นท. )
221.17
(9 วัน 5 ชม. 10 นท. )
91
แท็กซี่
(แท็กซี่)
25 พ.ค. 2561, 07:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 23:01:00)
1,392.83
(58 วัน 0 ชม. 49 นท. )
218.53
(9 วัน 2 ชม. 32 นท. )
92
NAHEE
(NAHEE)
24 มี.ค. 2561, 10:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 19:35:00)
2,865.18
(119 วัน 9 ชม. 10 นท. )
218.30
(9 วัน 2 ชม. 17 นท. )
93
ตัวละครเริ่มต้น
(ตัวละครเริ่มต้น)
27 พ.ค. 2561, 02:50 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-20 23:35:00)
1,337.02
(55 วัน 17 ชม. 0 นท. )
208.35
(8 วัน 16 ชม. 20 นท. )
94
น้องพุงปลิ้น
(น้องพุงปลิ้น)
9 มี.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 01:54:00)
3,227.30
(134 วัน 11 ชม. 17 นท. )
206.03
(8 วัน 14 ชม. 1 นท. )
95
PaKK
(PaKK)
6 เม.ย. 2561, 07:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 02:25:00)
2,556.12
(106 วัน 12 ชม. 6 นท. )
203.70
(8 วัน 11 ชม. 42 นท. )
96
หล่อสุดในเซพ
(หล่อสุดในเซพ)
11 เม.ย. 2561, 08:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:45:00)
2,447.60
(101 วัน 23 ชม. 35 นท. )
203.26
(8 วัน 11 ชม. 15 นท. )
97
นู๋มาลี
(นู๋มาลี)
15 มี.ค. 2561, 08:59 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-19 23:46:00)
3,082.87
(128 วัน 10 ชม. 51 นท. )
200.65
(8 วัน 8 ชม. 39 นท. )
98
ไกเออร์
(ไกเออร์)
3 พ.ค. 2561, 09:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-17 13:39:00)
1,918.33
(79 วัน 22 ชม. 19 นท. )
199.34
(8 วัน 7 ชม. 20 นท. )
99
ยัยตัวแสบ
(ยัยตัวแสบ)
23 มี.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-21 20:21:00)
2,891.30
(120 วัน 11 ชม. 17 นท. )
198.72
(8 วัน 6 ชม. 43 นท. )
100
RESET
(RESET)
29 พ.ค. 2561, 12:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-07-22 07:51:00)
1,303.73
(54 วัน 7 ชม. 43 นท. )
196.92
(8 วัน 4 ชม. 54 นท. )
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/07/2018 06:01:15