อันดับการเวลาออนไลน์
ลำดับ ชื่อตัวละคร วันเวลาที่สร้างตัวละคร อายุตัวละคร (ชม.) เวลาออนไลน์ (ชม.)
1

OOนมชมพูOO
(OOนมชมพูOO)
9 มี.ค. 2561, 09:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 17:33:00)
4,651.04
(193 วัน 19 ชม. 2 นท. )
2,081.86
(86 วัน 17 ชม. 51 นท. )
2
Coconut
(Coconut)
14 มี.ค. 2561, 03:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 16:59:00)
4,537.70
(189 วัน 1 ชม. 42 นท. )
1,317.90
(54 วัน 21 ชม. 53 นท. )
3
ผีบล็อคโคลี่
(ผีบล็อคโคลี่)
14 มี.ค. 2561, 01:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 17:18:00)
4,551.55
(189 วัน 15 ชม. 33 นท. )
1,194.91
(49 วัน 18 ชม. 54 นท. )
4
Renny
(Renny)
13 มี.ค. 2561, 04:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 17:20:00)
4,560.29
(190 วัน 0 ชม. 17 นท. )
610.58
(25 วัน 10 ชม. 34 นท. )
5
RESET
(RESET)
29 พ.ค. 2561, 12:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 16:57:00)
2,728.74
(113 วัน 16 ชม. 44 นท. )
547.38
(22 วัน 19 ชม. 22 นท. )
6
หอมหมื่นลี้
(หอมหมื่นลี้)
28 มี.ค. 2561, 05:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 13:39:00)
4,198.95
(174 วัน 22 ชม. 57 นท. )
547.35
(22 วัน 19 ชม. 21 นท. )
7
คาดิน้อย
(คาดิน้อย)
4 พ.ค. 2561, 10:23 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 16:02:00)
3,306.47
(137 วัน 18 ชม. 28 นท. )
520.82
(21 วัน 16 ชม. 49 นท. )
8
โป๊ะเช๊ะ
(โป๊ะเช๊ะ)
16 มี.ค. 2561, 02:02 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 13:40:00)
4,502.82
(187 วัน 14 ชม. 49 นท. )
490.77
(20 วัน 10 ชม. 46 นท. )
9
OCTOID
(OCTOID)
12 มี.ค. 2561, 08:04 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 20:51:00)
4,580.79
(190 วัน 20 ชม. 47 นท. )
458.38
(19 วัน 2 ชม. 22 นท. )
10
ป๋าอู๋Skyaoo
(ป๋าอู๋Skyaoo)
9 มี.ค. 2561, 07:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 19:11:00)
4,653.80
(193 วัน 21 ชม. 48 นท. )
400.46
(16 วัน 16 ชม. 27 นท. )
11
OoDJoO
(OoDJoO)
9 มี.ค. 2561, 07:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 20:03:00)
4,653.84
(193 วัน 21 ชม. 50 นท. )
396.48
(16 วัน 12 ชม. 28 นท. )
12
ตาน้อย
(ตาน้อย)
2 เม.ย. 2561, 06:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 15:14:00)
4,077.94
(169 วัน 21 ชม. 56 นท. )
386.96
(16 วัน 2 ชม. 57 นท. )
13
สคาธา
(สคาธา)
2 เม.ย. 2561, 05:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 16:58:00)
4,079.77
(169 วัน 23 ชม. 46 นท. )
334.90
(13 วัน 22 ชม. 54 นท. )
14
คุณชม้อย
(คุณชม้อย)
9 มี.ค. 2561, 07:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 22:22:00)
4,653.75
(193 วัน 21 ชม. 45 นท. )
319.16
(13 วัน 7 ชม. 9 นท. )
15
DEAN
(DEAN)
9 ส.ค. 2561, 08:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 23:44:00)
980.04
(40 วัน 20 ชม. 2 นท. )
317.83
(13 วัน 5 ชม. 49 นท. )
16
ซุปตาร์
(ซุปตาร์)
19 พ.ค. 2561, 07:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 16:10:00)
2,960.97
(123 วัน 8 ชม. 58 นท. )
314.03
(13 วัน 2 ชม. 1 นท. )
17
EISUS
(EISUS)
29 พ.ค. 2561, 11:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 19:58:00)
2,717.15
(113 วัน 5 ชม. 9 นท. )
311.99
(12 วัน 23 ชม. 59 นท. )
18
BARI
(BARI)
8 เม.ย. 2561, 11:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 15:47:00)
3,940.95
(164 วัน 4 ชม. 57 นท. )
301.83
(12 วัน 13 ชม. 49 นท. )
19
SUPPO
(SUPPO)
23 มี.ค. 2561, 09:08 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 17:07:00)
4,315.72
(179 วัน 19 ชม. 43 นท. )
300.63
(12 วัน 12 ชม. 37 นท. )
20
0วางจีวอน0
(0วางจีวอน0)
11 มี.ค. 2561, 12:57 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 13:39:00)
4,611.90
(192 วัน 3 ชม. 54 นท. )
292.11
(12 วัน 4 ชม. 6 นท. )
21
เกนนารูโตะ
(เกนนารูโตะ)
9 พ.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 15:11:00)
3,188.30
(132 วัน 20 ชม. 18 นท. )
285.15
(11 วัน 21 ชม. 8 นท. )
22
เยาวราชเจริญกรุง
(เยาวราชเจริญกรุง)
28 เม.ย. 2561, 09:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 09:55:00)
3,451.50
(143 วัน 19 ชม. 30 นท. )
276.12
(11 วัน 12 ชม. 7 นท. )
23
หล่อสุดในเซพ
(หล่อสุดในเซพ)
11 เม.ย. 2561, 08:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 20:47:00)
3,872.60
(161 วัน 8 ชม. 36 นท. )
237.18
(9 วัน 21 ชม. 10 นท. )
24
STAR
(STAR)
17 มิ.ย. 2561, 04:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 13:54:00)
2,256.77
(94 วัน 0 ชม. 46 นท. )
234.44
(9 วัน 18 ชม. 26 นท. )
25
THEDOT
(THEDOT)
4 พ.ค. 2561, 08:24 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 22:10:00)
3,308.45
(137 วัน 20 ชม. 27 นท. )
184.22
(7 วัน 16 ชม. 13 นท. )
26
บทที่สอง
(บทที่สอง)
14 มี.ค. 2561, 07:19 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 16:13:00)
4,533.54
(188 วัน 21 ชม. 32 นท. )
177.31
(7 วัน 9 ชม. 18 นท. )
27
Paracelsus
(Paracelsus)
17 มี.ค. 2561, 07:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 16:08:00)
4,461.30
(185 วัน 21 ชม. 18 นท. )
169.58
(7 วัน 1 ชม. 34 นท. )
28
IหมายเลขสองI
(IหมายเลขสองI)
17 เม.ย. 2561, 09:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 17:19:00)
3,727.60
(155 วัน 7 ชม. 36 นท. )
167.10
(6 วัน 23 ชม. 6 นท. )
29
SHUTDOWN
(SHUTDOWN)
30 เม.ย. 2561, 09:19 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 16:01:00)
3,403.54
(141 วัน 19 ชม. 32 นท. )
151.32
(6 วัน 7 ชม. 19 นท. )
30
LuciFER
(LuciFER)
13 มี.ค. 2561, 11:13 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 13:28:00)
4,553.64
(189 วัน 17 ชม. 38 นท. )
151.22
(6 วัน 7 ชม. 13 นท. )
31
แกรนนารโตะ
(แกรนนารโตะ)
2 ก.ค. 2561, 06:17 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 15:41:00)
1,894.57
(78 วัน 22 ชม. 34 นท. )
142.95
(5 วัน 22 ชม. 57 นท. )
32
คุณม้า
(คุณม้า)
19 เม.ย. 2561, 08:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:43:00)
3,668.70
(152 วัน 20 ชม. 42 นท. )
141.38
(5 วัน 21 ชม. 22 นท. )
33
IIโสรยาII
(IIโสรยาII)
26 มิ.ย. 2561, 01:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:00:00)
2,043.80
(85 วัน 3 ชม. 48 นท. )
134.64
(5 วัน 14 ชม. 38 นท. )
34
SIXZAx
(SIXZAx)
24 เม.ย. 2561, 12:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:30:00)
3,556.40
(148 วัน 4 ชม. 24 นท. )
133.54
(5 วัน 13 ชม. 32 นท. )
35
รูนน้อยSkyaoo
(รูนน้อยSkyaoo)
17 เม.ย. 2561, 06:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 09:01:00)
3,717.94
(154 วัน 21 ชม. 56 นท. )
113.90
(4 วัน 17 ชม. 54 นท. )
36
Soงเท้า
(Soงเท้า)
25 ส.ค. 2561, 02:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 07:51:00)
614.39
(25 วัน 14 ชม. 23 นท. )
98.38
(4 วัน 2 ชม. 23 นท. )
37
6029010055
(6029010055)
14 มิ.ย. 2561, 07:08 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 13:08:00)
2,337.72
(97 วัน 9 ชม. 43 นท. )
96.55
(4 วัน 0 ชม. 33 นท. )
38
นักสู้ขี้ไก่
(นักสู้ขี้ไก่)
13 ส.ค. 2561, 10:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 14:46:00)
882.15
(36 วัน 18 ชม. 9 นท. )
79.13
(3 วัน 7 ชม. 7 นท. )
39
PolaRis
(PolaRis)
19 พ.ค. 2561, 12:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 19:43:00)
2,955.94
(123 วัน 3 ชม. 56 นท. )
76.50
(3 วัน 4 ชม. 29 นท. )
40
ราศีพิจิก
(ราศีพิจิก)
25 พ.ค. 2561, 02:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 12:23:00)
2,810.12
(117 วัน 2 ชม. 7 นท. )
69.57
(2 วัน 21 ชม. 34 นท. )
41
เด็กเกรียน2019
(เด็กเกรียน2019)
25 มี.ค. 2561, 12:47 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 21:26:00)
4,288.07
(178 วัน 16 ชม. 4 นท. )
65.55
(2 วัน 17 ชม. 32 นท. )
42
AowLaWoii
(AowLaWoii)
16 ส.ค. 2561, 01:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 13:05:00)
831.40
(34 วัน 15 ชม. 24 นท. )
65.34
(2 วัน 17 ชม. 20 นท. )
43
ปาร์คฮยองซอก
(ปาร์คฮยองซอก)
11 พ.ค. 2561, 06:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:35:00)
3,142.77
(130 วัน 22 ชม. 46 นท. )
64.93
(2 วัน 16 ชม. 56 นท. )
44
Hisoka
(Hisoka)
18 มี.ค. 2561, 09:55 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 18:14:00)
4,434.94
(184 วัน 18 ชม. 56 นท. )
59.35
(2 วัน 11 ชม. 21 นท. )
45
กระโดดจึ๋ง
(กระโดดจึ๋ง)
18 มี.ค. 2561, 02:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 15:58:00)
4,442.60
(185 วัน 2 ชม. 36 นท. )
58.71
(2 วัน 10 ชม. 42 นท. )
46
OKไม่หมู
(OKไม่หมู)
6 ก.ย. 2561, 02:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 07:51:00)
326.70
(13 วัน 14 ชม. 42 นท. )
55.60
(2 วัน 7 ชม. 36 นท. )
47
DutchMilL
(DutchMilL)
19 ก.ค. 2561, 10:24 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 12:04:00)
1,482.45
(61 วัน 18 ชม. 27 นท. )
55.50
(2 วัน 7 ชม. 29 นท. )
48
เบบี้
(เบบี้)
12 มี.ค. 2561, 08:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 15:19:00)
4,580.55
(190 วัน 20 ชม. 33 นท. )
52.02
(2 วัน 4 ชม. 1 นท. )
49
โค๊ะทำโม
(โค๊ะทำโม)
8 ก.ย. 2561, 05:39 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 22:25:00)
263.20
(10 วัน 23 ชม. 12 นท. )
47.34
(1 วัน 23 ชม. 20 นท. )
50
wanwanwan
(wanwanwan)
17 ส.ค. 2561, 09:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 23:44:00)
787.12
(32 วัน 19 ชม. 7 นท. )
46.05
(1 วัน 22 ชม. 3 นท. )
51
เยิฟเยิฟ
(เยิฟเยิฟ)
10 ก.ย. 2561, 12:46 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 22:25:00)
220.09
(9 วัน 4 ชม. 5 นท. )
45.62
(1 วัน 21 ชม. 37 นท. )
52
oOขอหุยกำเลาะOo
(oOขอหุยกำเลาะOo)
8 ก.ย. 2561, 02:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 22:25:00)
266.67
(11 วัน 2 ชม. 40 นท. )
42.99
(1 วัน 18 ชม. 59 นท. )
53
น้องมีดอก
(น้องมีดอก)
13 มี.ค. 2561, 07:35 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 20:44:00)
4,557.27
(189 วัน 21 ชม. 16 นท. )
39.24
(1 วัน 15 ชม. 14 นท. )
54
Satur
(Satur)
11 พ.ค. 2561, 10:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 19:11:00)
3,150.37
(131 วัน 6 ชม. 22 นท. )
36.99
(1 วัน 12 ชม. 59 นท. )
55
ติ๊ดเองจ้ะ
(ติ๊ดเองจ้ะ)
25 พ.ค. 2561, 02:30 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 14:37:00)
2,822.35
(117 วัน 14 ชม. 21 นท. )
30.85
(1 วัน 6 ชม. 50 นท. )
56
ปากิงก้าาา
(ปากิงก้าาา)
29 มิ.ย. 2561, 09:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 20:50:00)
1,963.77
(81 วัน 19 ชม. 46 นท. )
24.65
(1 วัน 0 ชม. 38 นท. )
57
care
(care)
22 ส.ค. 2561, 03:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-12 22:17:00)
673.05
(28 วัน 1 ชม. 3 นท. )
22.88
(22 ชม. 52 นท. )
58
OKไม่กุ้ง
(OKไม่กุ้ง)
6 ก.ย. 2561, 02:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 00:21:00)
326.67
(13 วัน 14 ชม. 40 นท. )
21.68
(21 ชม. 40 นท. )
59
ผีเลียหัว
(ผีเลียหัว)
20 มิ.ย. 2561, 03:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:32:00)
2,185.55
(91 วัน 1 ชม. 33 นท. )
20.17
(20 ชม. 10 นท. )
60
สิฮิน้องบ่
(สิฮิน้องบ่)
23 มี.ค. 2561, 08:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 20:47:00)
4,328.60
(180 วัน 8 ชม. 36 นท. )
20.16
(20 ชม. 9 นท. )
61
ตุลาการ
(ตุลาการ)
26 มิ.ย. 2561, 01:23 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 14:29:00)
2,043.47
(85 วัน 3 ชม. 28 นท. )
18.37
(18 ชม. 22 นท. )
62
Adele
(Adele)
23 ส.ค. 2561, 11:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 23:41:00)
641.25
(26 วัน 17 ชม. 15 นท. )
16.68
(16 ชม. 40 นท. )
63
เเอบมองเทออยู่นะ
(เเอบมองเทออยู่นะ)
19 ก.ค. 2561, 04:52 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 12:01:00)
1,499.99
(62 วัน 11 ชม. 59 นท. )
13.05
(13 ชม. 3 นท. )
64
lมียlปsมชัย
(lมียlปsมชัย)
9 มี.ค. 2561, 08:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 11:48:00)
4,652.69
(193 วัน 20 ชม. 41 นท. )
12.77
(12 ชม. 46 นท. )
65
Elizabethz
(Elizabethz)
24 ส.ค. 2561, 02:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 00:40:00)
638.19
(26 วัน 14 ชม. 11 นท. )
12.49
(12 ชม. 29 นท. )
66
PaNaMa
(PaNaMa)
28 ส.ค. 2561, 02:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 12:25:00)
542.37
(22 วัน 14 ชม. 22 นท. )
11.67
(11 ชม. 40 นท. )
67
เดอะสตาร์
(เดอะสตาร์)
24 ก.ค. 2561, 09:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 14:08:00)
1,375.10
(57 วัน 7 ชม. 6 นท. )
10.25
(10 ชม. 14 นท. )
68
Kitty
(Kitty)
13 ก.ค. 2561, 11:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 21:24:00)
1,637.32
(68 วัน 5 ชม. 19 นท. )
10.18
(10 ชม. 10 นท. )
69
MaouKuma
(MaouKuma)
15 ก.ย. 2561, 12:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 22:15:00)
112.10
(4 วัน 16 ชม. 6 นท. )
9.61
(9 ชม. 36 นท. )
70
อิทองใบมาหาผัว
(อิทองใบมาหาผัว)
25 มี.ค. 2561, 07:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 19:49:00)
4,269.25
(177 วัน 21 ชม. 15 นท. )
8.83
(8 ชม. 49 นท. )
71
BOOK
(BOOK)
16 ก.ค. 2561, 09:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 15:02:00)
1,555.69
(64 วัน 19 ชม. 41 นท. )
8.75
(8 ชม. 44 นท. )
72
EiDOK
(EiDOK)
15 ก.ย. 2561, 06:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 19:54:00)
94.39
(3 วัน 22 ชม. 23 นท. )
8.64
(8 ชม. 38 นท. )
73
Miami
(Miami)
17 มี.ค. 2561, 01:51 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 19:15:00)
4,467.00
(186 วัน 3 ชม. 0 นท. )
8.46
(8 ชม. 27 นท. )
74
IIมิลล์II
(IIมิลล์II)
3 ก.ค. 2561, 08:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 19:36:00)
1,868.30
(77 วัน 20 ชม. 18 นท. )
8.04
(8 ชม. 2 นท. )
75
จอมเวทย์
(จอมเวทย์)
22 ก.ค. 2561, 11:56 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 15:14:00)
1,420.92
(59 วัน 4 ชม. 55 นท. )
7.87
(7 ชม. 52 นท. )
76
llสนซu
(llสนซu)
31 ส.ค. 2561, 06:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 12:17:00)
454.25
(18 วัน 22 ชม. 15 นท. )
7.75
(7 ชม. 44 นท. )
77
เหมยฮวา
(เหมยฮวา)
16 ก.ย. 2561, 10:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 08:54:00)
66.39
(2 วัน 18 ชม. 23 นท. )
7.06
(7 ชม. 3 นท. )
78
คิลเลอร์
(คิลเลอร์)
18 ส.ค. 2561, 02:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 14:46:00)
782.04
(32 วัน 14 ชม. 2 นท. )
6.37
(6 ชม. 22 นท. )
79
ผลึกแห่งพร
(ผลึกแห่งพร)
30 พ.ค. 2561, 04:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 22:09:00)
2,700.30
(112 วัน 12 ชม. 18 นท. )
6.03
(6 ชม. 1 นท. )
80
CooPER
(CooPER)
13 มี.ค. 2561, 07:41 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 12:18:00)
4,557.17
(189 วัน 21 ชม. 10 นท. )
5.86
(5 ชม. 51 นท. )
81
แยกของห้ามใช้ตัง
(แยกของห้ามใช้ตัง)
3 พ.ค. 2561, 03:01 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 17:03:00)
3,349.84
(139 วัน 13 ชม. 50 นท. )
5.22
(5 ชม. 12 นท. )
82
Lissandra
(Lissandra)
1 ก.ย. 2561, 11:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 08:33:00)
437.34
(18 วัน 5 ชม. 20 นท. )
5.16
(5 ชม. 9 นท. )
83
Excel
(Excel)
16 ก.ค. 2561, 10:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-19 16:14:00)
1,554.29
(64 วัน 18 ชม. 17 นท. )
5.11
(5 ชม. 6 นท. )
84
Nova
(Nova)
15 ก.ค. 2561, 10:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 21:16:00)
1,590.29
(66 วัน 6 ชม. 17 นท. )
4.24
(4 ชม. 14 นท. )
85
พระเจ้าจอร์จ
(พระเจ้าจอร์จ)
18 มี.ค. 2561, 02:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 14:21:00)
4,442.60
(185 วัน 2 ชม. 36 นท. )
3.40
(3 ชม. 23 นท. )
86
LuckyLucky
(LuckyLucky)
16 ก.ค. 2561, 03:28 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-18 20:39:00)
1,561.39
(65 วัน 1 ชม. 23 นท. )
3.36
(3 ชม. 21 นท. )
87
คลังงHPMP
(คลังงHPMP)
4 พ.ค. 2561, 08:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 17:02:00)
3,308.29
(137 วัน 20 ชม. 17 นท. )
3.35
(3 ชม. 20 นท. )
88
เราง่วงแล้วอ่า
(เราง่วงแล้วอ่า)
13 ก.ย. 2561, 05:56 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-14 15:09:00)
142.92
(5 วัน 22 ชม. 55 นท. )
2.87
(2 ชม. 52 นท. )
89
LงียUงัu
(LงียUงัu)
4 ก.ย. 2561, 02:39 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 20:51:00)
362.20
(15 วัน 2 ชม. 12 นท. )
2.74
(2 ชม. 44 นท. )
90
มูนไลน์
(มูนไลน์)
19 ก.ค. 2561, 07:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 21:10:00)
1,485.19
(61 วัน 21 ชม. 11 นท. )
2.71
(2 ชม. 42 นท. )
91
Elizabellow
(Elizabellow)
23 ส.ค. 2561, 11:41 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 11:52:00)
641.17
(26 วัน 17 ชม. 10 นท. )
2.69
(2 ชม. 41 นท. )
92
Valak
(Valak)
16 ก.ย. 2561, 08:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 22:57:00)
68.32
(2 วัน 20 ชม. 19 นท. )
2.36
(2 ชม. 21 นท. )
93
Explosion
(Explosion)
29 มิ.ย. 2561, 07:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 19:26:00)
1,965.50
(81 วัน 21 ชม. 30 นท. )
2.29
(2 ชม. 17 นท. )
94
GTX120Ti
(GTX120Ti)
14 ส.ค. 2561, 10:05 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 12:14:00)
858.77
(35 วัน 18 ชม. 46 นท. )
2.13
(2 ชม. 8 นท. )
95
Esoroz
(Esoroz)
16 ส.ค. 2561, 05:58 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 16:06:00)
814.89
(33 วัน 22 ชม. 53 นท. )
2.09
(2 ชม. 5 นท. )
96
cometopapa
(cometopapa)
16 ก.ย. 2561, 04:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-17 02:22:00)
84.10
(3 วัน 12 ชม. 6 นท. )
2.04
(2 ชม. 2 นท. )
97
คลังHPMP
(คลังHPMP)
24 เม.ย. 2561, 11:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-13 21:09:00)
3,545.30
(147 วัน 17 ชม. 18 นท. )
1.98
(1 ชม. 58 นท. )
98
Crusniky01
(Crusniky01)
14 ก.ย. 2561, 01:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 15:50:00)
135.34
(5 วัน 15 ชม. 20 นท. )
1.98
(1 ชม. 58 นท. )
99
Umeko
(Umeko)
14 ก.ย. 2561, 11:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-15 23:22:00)
113.44
(4 วัน 17 ชม. 26 นท. )
1.95
(1 ชม. 56 นท. )
100
นิสัยรวย
(นิสัยรวย)
5 ก.ย. 2561, 08:17 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-09-16 12:06:00)
332.57
(13 วัน 20 ชม. 34 นท. )
1.94
(1 ชม. 56 นท. )
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 19/09/2018 16:51:07 (Cached)