อันดับการเวลาออนไลน์
ลำดับ ชื่อตัวละคร วันเวลาที่สร้างตัวละคร อายุตัวละคร (ชม.) เวลาออนไลน์ (ชม.)
1

คุณชม้อย
(คุณชม้อย)
8 ก.พ. 2561, 08:30 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-02-15 01:12:00)
270.46
(11 วัน 6 ชม. 27 นท. )
7.90
(7 ชม. 53 นท. )
2
คุณชม้อยยย
(คุณชม้อยยย)
9 ก.พ. 2561, 12:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-02-17 10:50:00)
266.16
(11 วัน 2 ชม. 9 นท. )
3.51
(3 ชม. 30 นท. )
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 13/01/2018 08:51:25