อันดับการเวลาออนไลน์
ลำดับ ชื่อตัวละคร วันเวลาที่สร้างตัวละคร อายุตัวละคร (ชม.) เวลาออนไลน์ (ชม.)
1

CarnieLs
(CarnieLs)
5 เม.ย. 2560, 08:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 02:36:00)
6,156.15
(256 วัน 12 ชม. 8 นท. )
24.40
(1 วัน 0 ชม. 23 นท. )
2
ENDED
(ENDED)
9 เม.ย. 2560, 01:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 22:57:00)
6,078.70
(253 วัน 6 ชม. 41 นท. )
18.15
(18 ชม. 9 นท. )
3
กๅซิล
(กๅซิล)
9 เม.ย. 2560, 08:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 18:46:00)
6,059.45
(252 วัน 11 ชม. 26 นท. )
105.45
(4 วัน 9 ชม. 27 นท. )
4
โทริโกะV2
(โทริโกะV2)
13 เม.ย. 2560, 07:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 21:14:00)
5,965.08
(248 วัน 13 ชม. 4 นท. )
86.75
(3 วัน 14 ชม. 44 นท. )
5
Marine
(Marine)
13 เม.ย. 2560, 08:07 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 23:03:00)
5,976.21
(249 วัน 0 ชม. 12 นท. )
37.11
(1 วัน 13 ชม. 6 นท. )
6
เลย์
(เลย์)
18 เม.ย. 2560, 06:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 16:16:00)
5,845.91
(243 วัน 13 ชม. 54 นท. )
5.42
(5 ชม. 25 นท. )
7
Chaos
(Chaos)
22 เม.ย. 2560, 12:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 23:05:00)
5,767.51
(240 วัน 7 ชม. 30 นท. )
27.34
(1 วัน 3 ชม. 20 นท. )
8
FURIOUS
(FURIOUS)
28 เม.ย. 2560, 09:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-11 15:26:00)
5,603.15
(233 วัน 11 ชม. 8 นท. )
102.43
(4 วัน 6 ชม. 25 นท. )
9
ไอ้หมูหวาน
(ไอ้หมูหวาน)
1 ธ.ค. 2560, 11:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 08:48:00)
404.43
(16 วัน 20 ชม. 25 นท. )
11.39
(11 ชม. 23 นท. )
10
Barbecue19
(Barbecue19)
2 ธ.ค. 2560, 10:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 13:59:00)
381.80
(15 วัน 21 ชม. 47 นท. )
2.28
(2 ชม. 16 นท. )
11
Shitore
(Shitore)
2 ธ.ค. 2560, 10:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 13:26:00)
381.76
(15 วัน 21 ชม. 45 นท. )
1.56
(1 ชม. 33 นท. )
12
XoYUIoX
(XoYUIoX)
5 ธ.ค. 2560, 01:22 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 02:38:00)
318.96
(13 วัน 6 ชม. 57 นท. )
3.65
(3 ชม. 38 นท. )
13
โอโบ๊ะจาม่ะ
(โอโบ๊ะจาม่ะ)
6 ธ.ค. 2560, 12:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 19:30:00)
284.28
(11 วัน 20 ชม. 16 นท. )
32.39
(1 วัน 8 ชม. 23 นท. )
14
Raizen
(Raizen)
7 ธ.ค. 2560, 03:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 02:35:00)
257.15
(10 วัน 17 ชม. 8 นท. )
5.09
(5 ชม. 5 นท. )
15
zJustiMzk
(zJustiMzk)
7 ธ.ค. 2560, 03:23 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 16:15:00)
256.95
(10 วัน 16 ชม. 56 นท. )
4.48
(4 ชม. 28 นท. )
16
คนแปลกหน้าคนนี้
(คนแปลกหน้าคนนี้)
7 ธ.ค. 2560, 04:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-11 19:58:00)
255.70
(10 วัน 15 ชม. 41 นท. )
20.58
(20 ชม. 34 นท. )
17
ระหว่างที่รอเขา
(ระหว่างที่รอเขา)
7 ธ.ค. 2560, 04:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-11 19:39:00)
255.45
(10 วัน 15 ชม. 26 นท. )
21.35
(21 ชม. 20 นท. )
18
เธอเปลี่ยนไปแล้ว
(เธอเปลี่ยนไปแล้ว)
7 ธ.ค. 2560, 05:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 14:33:00)
255.16
(10 วัน 15 ชม. 9 นท. )
23.23
(23 ชม. 13 นท. )
19
ล่าบอส1998
(ล่าบอส1998)
8 ธ.ค. 2560, 05:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 01:25:00)
242.53
(10 วัน 2 ชม. 31 นท. )
9.35
(9 ชม. 21 นท. )
20
Artix
(Artix)
8 ธ.ค. 2560, 11:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 17:53:00)
236.98
(9 วัน 20 ชม. 58 นท. )
6.96
(6 ชม. 57 นท. )
21
เลิกกันหนะดีแล้ว
(เลิกกันหนะดีแล้ว)
9 ธ.ค. 2560, 04:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 14:33:00)
208.16
(8 วัน 16 ชม. 9 นท. )
18.81
(18 ชม. 48 นท. )
22
แล้วเจอกันนะ
(แล้วเจอกันนะ)
9 ธ.ค. 2560, 04:12 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 13:44:00)
208.13
(8 วัน 16 ชม. 7 นท. )
18.33
(18 ชม. 19 นท. )
23
คนเเปลกหน้าคนนี้
(คนเเปลกหน้าคนนี้)
9 ธ.ค. 2560, 04:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 13:36:00)
208.03
(8 วัน 16 ชม. 1 นท. )
17.41
(17 ชม. 24 นท. )
24
JusticMzk
(JusticMzk)
10 ธ.ค. 2560, 05:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 16:28:00)
182.80
(7 วัน 14 ชม. 47 นท. )
4.38
(4 ชม. 22 นท. )
25
รักคนที่เปนไปได้
(รักคนที่เปนไปได้)
11 ธ.ค. 2560, 01:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 17:09:00)
162.63
(6 วัน 18 ชม. 37 นท. )
11.21
(11 ชม. 12 นท. )
26
ปล่อยมือIถูกแล้ว
(ปล่อยมือIถูกแล้ว)
11 ธ.ค. 2560, 02:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 17:09:00)
161.91
(6 วัน 17 ชม. 54 นท. )
8.87
(8 ชม. 52 นท. )
27
เจ็บปวดทุกเพลงTT
(เจ็บปวดทุกเพลงTT)
11 ธ.ค. 2560, 02:35 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 17:09:00)
161.75
(6 วัน 17 ชม. 44 นท. )
7.64
(7 ชม. 38 นท. )
28
oOuๅJฟ้าแสuดีOo
(oOuๅJฟ้าแสuดีOo)
12 ธ.ค. 2560, 01:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 13:50:00)
139.28
(5 วัน 19 ชม. 16 นท. )
0.73
( 0 ชม. 44 นท. )
29
oOuๅงฟ้ๅใจร้าeOo
(oOuๅงฟ้ๅใจร้าeOo)
12 ธ.ค. 2560, 02:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 14:26:00)
138.08
(5 วัน 18 ชม. 4 นท. )
0.18
( 0 ชม. 10 นท. )
30
Rubles
(Rubles)
12 ธ.ค. 2560, 04:16 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 18:21:00)
136.06
(5 วัน 16 ชม. 3 นท. )
8.78
(8 ชม. 46 นท. )
31
ViperEMO
(ViperEMO)
12 ธ.ค. 2560, 10:46 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 23:02:00)
129.56
(5 วัน 9 ชม. 33 นท. )
0.24
( 0 ชม. 14 นท. )
32
bboobb
(bboobb)
12 ธ.ค. 2560, 11:04 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 10:38:00)
141.26
(5 วัน 21 ชม. 15 นท. )
1.74
(1 ชม. 44 นท. )
33
oข้าวปุ่นo
(oข้าวปุ่นo)
12 ธ.ค. 2560, 11:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 12:39:00)
141.16
(5 วัน 21 ชม. 9 นท. )
1.48
(1 ชม. 28 นท. )
34
Norges
(Norges)
12 ธ.ค. 2560, 11:14 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 19:32:00)
141.10
(5 วัน 21 ชม. 5 นท. )
4.50
(4 ชม. 29 นท. )
35
OHOYOLOBF
(OHOYOLOBF)
12 ธ.ค. 2560, 11:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 01:25:00)
129.08
(5 วัน 9 ชม. 4 นท. )
4.31
(4 ชม. 18 นท. )
36
น้องมะอึก
(น้องมะอึก)
12 ธ.ค. 2560, 11:20 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 02:00:00)
129.00
(5 วัน 8 ชม. 59 นท. )
2.52
(2 ชม. 31 นท. )
37
Bear
(Bear)
12 ธ.ค. 2560, 11:56 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 12:33:00)
140.40
(5 วัน 20 ชม. 23 นท. )
0.61
( 0 ชม. 36 นท. )
38
น้oงIบีeสุดหล่o
(น้oงIบีeสุดหล่o)
12 ธ.ค. 2560, 12:12 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 15:05:00)
140.13
(5 วัน 20 ชม. 7 นท. )
2.70
(2 ชม. 41 นท. )
39
oเจ้าหญิงเวลาo
(oเจ้าหญิงเวลาo)
12 ธ.ค. 2560, 12:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 17:54:00)
139.70
(5 วัน 19 ชม. 41 นท. )
5.84
(5 ชม. 50 นท. )
40
oOuๅJฟ้ๅใจร้าeOo
(oOuๅJฟ้ๅใจร้าeOo)
12 ธ.ค. 2560, 12:56 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-12 13:50:00)
139.40
(5 วัน 19 ชม. 23 นท. )
0.85
( 0 ชม. 50 นท. )
41
Rabbit
(Rabbit)
13 ธ.ค. 2560, 02:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 16:35:00)
113.45
(4 วัน 17 ชม. 26 นท. )
1.62
(1 ชม. 37 นท. )
42
กางเกงลิงสีทอง
(กางเกงลิงสีทอง)
13 ธ.ค. 2560, 03:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 09:04:00)
112.45
(4 วัน 16 ชม. 26 นท. )
2.13
(2 ชม. 7 นท. )
43
LeeC
(LeeC)
13 ธ.ค. 2560, 04:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 20:35:00)
111.81
(4 วัน 15 ชม. 48 นท. )
1.04
(1 ชม. 2 นท. )
44
ว๊ายตายแล้ว
(ว๊ายตายแล้ว)
13 ธ.ค. 2560, 08:57 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 22:05:00)
107.38
(4 วัน 11 ชม. 22 นท. )
1.12
(1 ชม. 6 นท. )
45
แอ๊วผุ๊ช้าย
(แอ๊วผุ๊ช้าย)
13 ธ.ค. 2560, 09:02 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 22:04:00)
107.30
(4 วัน 11 ชม. 17 นท. )
1.01
(1 ชม. 0 นท. )
46
ProjectIV
(ProjectIV)
13 ธ.ค. 2560, 09:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 21:48:00)
106.85
(4 วัน 10 ชม. 50 นท. )
0.30
( 0 ชม. 18 นท. )
47
นักรบ7ดาว
(นักรบ7ดาว)
13 ธ.ค. 2560, 09:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 21:52:00)
106.58
(4 วัน 10 ชม. 34 นท. )
0.11
( 0 ชม. 6 นท. )
48
JCฮา
(JCฮา)
13 ธ.ค. 2560, 10:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 22:27:00)
106.18
(4 วัน 10 ชม. 10 นท. )
0.28
( 0 ชม. 17 นท. )
49
JCฮอ
(JCฮอ)
13 ธ.ค. 2560, 10:37 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-13 22:50:00)
105.71
(4 วัน 9 ชม. 42 นท. )
0.21
( 0 ชม. 12 นท. )
50
SetTextStyle
(SetTextStyle)
14 ธ.ค. 2560, 03:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 16:36:00)
88.81
(3 วัน 16 ชม. 48 นท. )
1.07
(1 ชม. 4 นท. )
51
SetfillStyle
(SetfillStyle)
14 ธ.ค. 2560, 04:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 17:43:00)
87.58
(3 วัน 15 ชม. 34 นท. )
0.96
( 0 ชม. 57 นท. )
52
rAOz
(rAOz)
14 ธ.ค. 2560, 05:34 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 07:16:00)
98.76
(4 วัน 2 ชม. 45 นท. )
1.63
(1 ชม. 37 นท. )
53
Nightshadow
(Nightshadow)
14 ธ.ค. 2560, 05:42 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:12:00)
86.63
(3 วัน 14 ชม. 37 นท. )
5.46
(5 ชม. 27 นท. )
54
DrStog
(DrStog)
14 ธ.ค. 2560, 05:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 23:52:00)
86.45
(3 วัน 14 ชม. 26 นท. )
0.66
( 0 ชม. 39 นท. )
55
rAcO
(rAcO)
14 ธ.ค. 2560, 07:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 08:29:00)
96.80
(4 วัน 0 ชม. 47 นท. )
0.89
( 0 ชม. 53 นท. )
56
rAza
(rAza)
14 ธ.ค. 2560, 08:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 17:50:00)
95.81
(3 วัน 23 ชม. 48 นท. )
0.19
( 0 ชม. 11 นท. )
57
EYร้าย
(EYร้าย)
14 ธ.ค. 2560, 09:52 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 22:34:00)
82.46
(3 วัน 10 ชม. 27 นท. )
0.52
( 0 ชม. 30 นท. )
58
ติณณ์
(ติณณ์)
14 ธ.ค. 2560, 10:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 13:53:00)
82.15
(3 วัน 10 ชม. 8 นท. )
5.75
(5 ชม. 44 นท. )
59
พาเวล
(พาเวล)
14 ธ.ค. 2560, 10:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-14 23:12:00)
81.53
(3 วัน 9 ชม. 31 นท. )
0.38
( 0 ชม. 22 นท. )
60
SAPKz777
(SAPKz777)
14 ธ.ค. 2560, 11:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 12:01:00)
80.78
(3 วัน 8 ชม. 46 นท. )
9.64
(9 ชม. 38 นท. )
61
SARCz777
(SARCz777)
15 ธ.ค. 2560, 01:13 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 19:53:00)
79.11
(3 วัน 7 ชม. 6 นท. )
1.66
(1 ชม. 39 นท. )
62
PSKz777
(PSKz777)
15 ธ.ค. 2560, 02:46 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 20:18:00)
77.56
(3 วัน 5 ชม. 33 นท. )
11.37
(11 ชม. 22 นท. )
63
SRCz888
(SRCz888)
15 ธ.ค. 2560, 07:53 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-15 21:44:00)
60.45
(2 วัน 12 ชม. 26 นท. )
1.77
(1 ชม. 46 นท. )
64
SARCz888
(SARCz888)
15 ธ.ค. 2560, 09:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 00:17:00)
58.58
(2 วัน 10 ชม. 34 นท. )
6.61
(6 ชม. 36 นท. )
65
MiniShadow
(MiniShadow)
15 ธ.ค. 2560, 11:43 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 20:21:00)
56.61
(2 วัน 8 ชม. 36 นท. )
3.40
(3 ชม. 23 นท. )
66
SARACz777
(SARACz777)
15 ธ.ค. 2560, 12:47 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 00:06:00)
67.55
(2 วัน 19 ชม. 32 นท. )
2.83
(2 ชม. 49 นท. )
67
เบตาดีน
(เบตาดีน)
16 ธ.ค. 2560, 01:12 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 13:30:00)
43.13
(1 วัน 19 ชม. 7 นท. )
0.30
( 0 ชม. 17 นท. )
68
Quetzalcoatl
(Quetzalcoatl)
16 ธ.ค. 2560, 01:54 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 17:29:00)
42.43
(1 วัน 18 ชม. 25 นท. )
2.33
(2 ชม. 19 นท. )
69
frostfade
(frostfade)
16 ธ.ค. 2560, 03:29 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 21:16:00)
40.85
(1 วัน 16 ชม. 50 นท. )
1.64
(1 ชม. 38 นท. )
70
SPKz888
(SPKz888)
16 ธ.ค. 2560, 03:30 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 23:18:00)
52.83
(2 วัน 4 ชม. 49 นท. )
13.08
(13 ชม. 4 นท. )
71
SRCz999
(SRCz999)
16 ธ.ค. 2560, 04:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 21:45:00)
39.98
(1 วัน 15 ชม. 58 นท. )
5.33
(5 ชม. 20 นท. )
72
สมาชิกโทริโกะ
(สมาชิกโทริโกะ)
16 ธ.ค. 2560, 04:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 18:30:00)
39.91
(1 วัน 15 ชม. 54 นท. )
0.64
( 0 ชม. 38 นท. )
73
ถูกระจก
(ถูกระจก)
16 ธ.ค. 2560, 07:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:07:00)
37.23
(1 วัน 13 ชม. 13 นท. )
0.01
( 0 ชม. 0 นท. )
74
หมูหมึกกุ้ง
(หมูหมึกกุ้ง)
16 ธ.ค. 2560, 07:11 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:12:00)
37.15
(1 วัน 13 ชม. 8 นท. )
0.01
( 0 ชม. 0 นท. )
75
คิดถึงปะ
(คิดถึงปะ)
16 ธ.ค. 2560, 07:12 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:12:00)
37.13
(1 วัน 13 ชม. 7 นท. )
0.01
( 0 ชม. 0 นท. )
76
ไม้ไม่ไม่ไม่
(ไม้ไม่ไม่ไม่)
16 ธ.ค. 2560, 07:13 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:14:00)
37.11
(1 วัน 13 ชม. 6 นท. )
0.01
( 0 ชม. 0 นท. )
77
ไม่โดนสักที
(ไม่โดนสักที)
16 ธ.ค. 2560, 07:14 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 19:15:00)
37.10
(1 วัน 13 ชม. 5 นท. )
0.01
( 0 ชม. 0 นท. )
78
องท่านและชายา
(องท่านและชายา)
16 ธ.ค. 2560, 07:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 23:37:00)
36.98
(1 วัน 12 ชม. 58 นท. )
2.08
(2 ชม. 4 นท. )
79
ยีลาฟ
(ยีลาฟ)
16 ธ.ค. 2560, 09:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 23:21:00)
34.91
(1 วัน 10 ชม. 54 นท. )
1.88
(1 ชม. 52 นท. )
80
ตุ๊กเเก
(ตุ๊กเเก)
16 ธ.ค. 2560, 09:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 21:30:00)
34.88
(1 วัน 10 ชม. 52 นท. )
0.06
( 0 ชม. 3 นท. )
81
จิ้งจก
(จิ้งจก)
16 ธ.ค. 2560, 09:39 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 23:38:00)
34.68
(1 วัน 10 ชม. 40 นท. )
1.77
(1 ชม. 46 นท. )
82
757dda
(757dda)
16 ธ.ค. 2560, 09:56 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 20:20:00)
46.40
(1 วัน 22 ชม. 23 นท. )
0.74
( 0 ชม. 44 นท. )
83
SARCz999
(SARCz999)
16 ธ.ค. 2560, 09:59 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 23:47:00)
34.35
(1 วัน 10 ชม. 20 นท. )
1.75
(1 ชม. 44 นท. )
84
Assz
(Assz)
16 ธ.ค. 2560, 10:00 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 10:08:00)
46.33
(1 วัน 22 ชม. 19 นท. )
0.14
( 0 ชม. 8 นท. )
85
กิ้งก่า
(กิ้งก่า)
16 ธ.ค. 2560, 11:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 10:11:00)
32.70
(1 วัน 8 ชม. 41 นท. )
0.64
( 0 ชม. 38 นท. )
86
MaLaTo
(MaLaTo)
17 ธ.ค. 2560, 01:14 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 05:28:00)
31.10
(1 วัน 7 ชม. 5 นท. )
3.91
(3 ชม. 54 นท. )
87
asimi
(asimi)
17 ธ.ค. 2560, 04:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 18:27:00)
15.70
(15 ชม. 41 นท. )
1.67
(1 ชม. 40 นท. )
88
ฮั้นแน้
(ฮั้นแน้)
17 ธ.ค. 2560, 06:23 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 18:42:00)
13.95
(13 ชม. 56 นท. )
0.30
( 0 ชม. 18 นท. )
89
บัพมัสส
(บัพมัสส)
17 ธ.ค. 2560, 07:22 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 22:51:00)
12.96
(12 ชม. 57 นท. )
0.30
( 0 ชม. 17 นท. )
90
AuDiTSuI2aT
(AuDiTSuI2aT)
17 ธ.ค. 2560, 07:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 21:03:00)
12.73
(12 ชม. 43 นท. )
1.12
(1 ชม. 7 นท. )
91
Stam
(Stam)
17 ธ.ค. 2560, 09:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 21:52:00)
10.60
(10 ชม. 35 นท. )
0.13
( 0 ชม. 7 นท. )
92
INDOLegacyOFGod
(INDOLegacyOFGod)
17 ธ.ค. 2560, 10:21 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 23:31:00)
9.98
(9 ชม. 58 นท. )
1.14
(1 ชม. 8 นท. )
93
ออโต้โจร
(ออโต้โจร)
17 ธ.ค. 2560, 11:19 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 05:03:00)
21.01
(21 ชม. 0 นท. )
1.28
(1 ชม. 16 นท. )
94
SPKz999
(SPKz999)
17 ธ.ค. 2560, 12:09 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 00:09:00)
32.18
(1 วัน 8 ชม. 10 นท. )
4.10
(4 ชม. 6 นท. )
95
มาโยโกะ
(มาโยโกะ)
18 ธ.ค. 2560, 03:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 03:56:00)
5.08
(5 ชม. 4 นท. )
0.67
( 0 ชม. 40 นท. )
96
ด๊ากหลอด
(ด๊ากหลอด)
18 ธ.ค. 2560, 05:18 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 05:49:00)
3.03
(3 ชม. 1 นท. )
0.49
( 0 ชม. 29 นท. )
97
aionnest
(aionnest)
18 ธ.ค. 2560, 12:43 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-18 00:48:00)
7.61
(7 ชม. 36 นท. )
0.06
( 0 ชม. 3 นท. )
98
ปีศาจน้อยจอมป่วน
(ปีศาจน้อยจอมป่วน)
7 ก.ค. 2560, 11:48 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-11 12:19:00)
3,932.53
(163 วัน 20 ชม. 31 นท. )
539.26
(22 วัน 11 ชม. 15 นท. )
99
นู๋มันกาก
(นู๋มันกาก)
29 ก.ค. 2560, 05:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-17 16:00:00)
3,410.91
(142 วัน 2 ชม. 54 นท. )
124.00
(5 วัน 4 ชม. 0 นท. )
100
OoLegendaryoO
(OoLegendaryoO)
29 ก.ค. 2560, 10:43 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2017-12-16 09:55:00)
3,393.61
(141 วัน 9 ชม. 36 นท. )
3.94
(3 ชม. 56 นท. )
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 12/12/2017 01:31:49