อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2018 23:11:10