อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


เจสไงยูแคนฟาย


1.25M
(1,253,584)


8.13K
(812,830)


5.00K
(500,000)


2.57M
(2,566,414)


10.81M
(10,814,591)


118.90M
(118,901,224)


2

คุณชม้อย


1.78B
(1,780,643,354)


14.60M
(14,604,346)


1.00K
(100,000)


1.80B
(1,795,347,700)


14.74M
(14,738,420)


367.47M
(367,465,591)

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 21/05/2018 01:41:14