อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


คุณชม้อยย


1.33B
(1,330,291,284)


250.00M
(250,000,000)


0

1.58B
(1,580,291,284)


33.23M
(33,225,002)


537.19M
(537,185,112)


2

HumanFighter


26,929
(26,929)


0

0

26,929
(26,929)


0

1.20K
(120,000)

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 31/12/2017 04:49:46