อันดับการตกปลา
ลำดับ ชื่อตัวละคร เลเวล/ระดับ สถานะ ระยะเวลา จำนวนที่ตกได้ รวมแต้มปลาที่ได้
1

เหม๊นคาว
(Whale farmer)
Lv.24 (A)
2018-05-06 02:19:47

57 วัน 6 ชม. 55 นท.

72,362

97,866
(เหลือ 93,866 FP)
2
Ethereum
(Hook Lord)
Lv.20 (B)
2018-04-17 18:54:32
ปาร์ตี้: Ethereum

38 วัน 22 ชม. 14 นท.

70,830

108,918
(เหลือ 105,418 FP)
3
OOนมชมพูOO
(Hook Lord)
Lv.20 (B)
2018-05-11 16:41:04

62 วัน 18 ชม. 52 นท.

103,896

169,396
(เหลือ 65,296 FP)
4
Xสะใภ้ตระกูลคิมX
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2018-05-05 04:35:01

56 วัน 9 ชม. 30 นท.

54,828

92,035
(เหลือ 85,035 FP)
5
น้องทีมนะเออ
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2018-05-06 22:30:11

58 วัน 3 ชม. 22 นท.

54,952

86,524
(เหลือ 83,024 FP)
6
Lasvegas
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2018-05-21 12:33:31

72 วัน 17 ชม. 29 นท.

45,630

95,234
(เหลือ 91,734 FP)
7
Bitcoin
(Achilles Eel)
Lv.14 (C2)
2018-03-20 06:48:27

10 วัน 11 ชม. 21 นท.

29,734

42,004
(เหลือ 38,504 FP)
8
Aoyser
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2018-03-27 11:45:39
ปาร์ตี้: Aoyser

17 วัน 14 ชม. 43 นท.

37,795

53,486
(เหลือ 49,986 FP)
9
STICKER
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2018-04-09 22:09:13

30 วัน 15 ชม. 43 นท.

26,238

96,420
(เหลือ 96,420 FP)
10
เจสวันเดอร์แลนด์
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2018-04-11 17:07:09

32 วัน 4 ชม. 38 นท.

27,752

86,553
(เหลือ 83,053 FP)
11
เจสไงยูแคนฟาย
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2018-04-18 14:56:54
ปาร์ตี้: เจสไงยูแคนฟาย

39 วัน 14 ชม. 12 นท.

25,142

0
(เหลือ 0 FP)
12
ROBINHOOD
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2018-03-30 15:00:55

20 วัน 16 ชม. 52 นท.

28,771

38,616
(เหลือ 35,116 FP)
13
PANDORA
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2018-04-10 00:41:16

31 วัน 5 ชม. 32 นท.

20,613

2,165
(เหลือ 1,165 FP)
14
ตกปลาSkyaoo
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2018-05-05 13:04:36

42 วัน 4 ชม. 31 นท.

29,125

44,386
(เหลือ 35,566 FP)
15
OoDJoO
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2018-05-06 04:30:47

57 วัน 9 ชม. 29 นท.

22,287

23,256
(เหลือ 19,756 FP)
16
SCORPIO
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2018-03-24 05:20:28

14 วัน 8 ชม. 49 นท.

28,834

38,149
(เหลือ 34,649 FP)
17
PANISA
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2018-04-09 00:18:40

27 วัน 9 ชม. 13 นท.

18,612

0
(เหลือ 0 FP)
18
คิมแจฮวาน
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2018-05-16 14:34:13

58 วัน 16 ชม. 7 นท.

19,190

3,500
(เหลือ 0 FP)
19
PrincessMana
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2018-03-16 22:56:27
ปาร์ตี้: PrincessMana

7 วัน 3 ชม. 49 นท.

18,377

0
(เหลือ 0 FP)
20
Ravenqx
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2018-04-16 21:30:15

32 วัน 22 ชม. 30 นท.

19,034

34,790
(เหลือ 21,290 FP)
21
ฯรามIกีeรติ์ฯ
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2018-04-21 12:36:57

41 วัน 8 ชม. 37 นท.

22,073

35,543
(เหลือ 26,003 FP)
22
ยอดนักตกปลาOO
(Apprentice Fisher)
Lv.8 (E)
2018-04-03 02:28:25

24 วัน 4 ชม. 50 นท.

18,679

28,132
(เหลือ 28,132 FP)
23
Libraio
(Apprentice Fisher)
Lv.8 (E)
2018-04-05 16:17:06
ปาร์ตี้: Libraio

26 วัน 2 ชม. 53 นท.

13,833

19,539
(เหลือ 19,539 FP)
24
ประธาน
(Apprentice Fisher)
Lv.8 (E)
2018-04-18 23:57:05
ปาร์ตี้: ประธาน

39 วัน 15 ชม. 54 นท.

33,763

56,047
(เหลือ 55,047 FP)
25
Toyser
(Clam Digger)
Lv.7 (E1)
2018-03-18 13:34:42

8 วัน 18 ชม. 33 นท.

12,723

24,888
(เหลือ 24,888 FP)
26
Sony
(Clam Digger)
Lv.7 (E1)
2018-04-07 00:04:31

20 วัน 12 ชม. 17 นท.

37,374

104,052
(เหลือ 14,152 FP)
27
CraterM
(Clam Digger)
Lv.7 (E1)
2018-05-21 22:20:28
ปาร์ตี้: CraterM

67 วัน 0 ชม. 4 นท.

45,566

67,486
(เหลือ 67,486 FP)
28
พีเอ็มพี
(Clam Digger)
Lv.7 (E1)
2018-05-24 00:33:06
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

74 วัน 5 ชม. 21 นท.

6,219

7,524
(เหลือ 7,524 FP)
29
TheEnd
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-16 05:56:50

6 วัน 9 ชม. 31 นท.

4,406

9,599
(เหลือ 9,599 FP)
30
Color
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-16 21:34:24

6 วัน 4 ชม. 23 นท.

9,767

14,096
(เหลือ 14,096 FP)
31
SLASH
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-21 06:05:01
ปาร์ตี้: SLASH

2 วัน 14 ชม. 2 นท.

4,220

11,479
(เหลือ 11,479 FP)
32
AXLROSE
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-21 06:12:16
ปาร์ตี้: SLASH

2 วัน 10 ชม. 27 นท.

4,055

0
(เหลือ 0 FP)
33
FPHANGIL
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-25 20:29:19

16 วัน 1 ชม. 26 นท.

3,611

5,388
(เหลือ 5,388 FP)
34
Iหม็นคาว
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-03-26 09:33:48

16 วัน 14 ชม. 29 นท.

5,548

13,917
(เหลือ 10,417 FP)
35
นานะ
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-05 04:55:55

22 วัน 8 ชม. 59 นท.

13,983

20,628
(เหลือ 20,600 FP)
36
อะแฮ่ม
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-05 23:11:25

27 วัน 0 ชม. 16 นท.

27,683

41,712
(เหลือ 41,712 FP)
37
เปรี้ยวจี๊ด
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-08 03:46:03

21 วัน 3 ชม. 22 นท.

24,440

9,553
(เหลือ 9,553 FP)
38
เหนียงศักดิ์
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-08 10:18:31

28 วัน 19 ชม. 57 นท.

37,506

55,894
(เหลือ 52,394 FP)
39
Maddox
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-12 11:29:04

33 วัน 16 ชม. 25 นท.

5,380

7,854
(เหลือ 7,854 FP)
40
Queens
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-12 18:48:16

29 วัน 8 ชม. 47 นท.

22,580

33,514
(เหลือ 33,514 FP)
41
เงินหายากจังวะ
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-21 17:58:04

28 วัน 2 ชม. 47 นท.

24,015

37,050
(เหลือ 37,050 FP)
42
เจสวันเดอแลนด์
(Bait Handler)
Lv.6 (E2)
2018-04-24 13:34:51
ปาร์ตี้: เจสไงยูแคนฟาย

27 วัน 19 ชม. 57 นท.

4,170

0
(เหลือ 0 FP)
43
PrincessManaSS2
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-03-15 07:07:08
ปาร์ตี้: PrincessMana

5 วัน 8 ชม. 51 นท.

8,149

0
(เหลือ 0 FP)
44
เหม็นคาวV4
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-03-25 07:49:48

11 วัน 4 ชม. 41 นท.

5,301

2,622
(เหลือ 2,622 FP)
45
XZKasumaZX
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-03-30 20:55:21

6 วัน 20 ชม. 58 นท.

4,598

3,535
(เหลือ 3,535 FP)
46
น้องหาวแพรวพลอย
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-03-30 21:00:55

21 วัน 1 ชม. 54 นท.

16,703

25,813
(เหลือ 25,813 FP)
47
นิคDv4
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-03-31 06:18:45

7 วัน 12 ชม. 19 นท.

23,529

34,287
(เหลือ 7,687 FP)
48
อย่าอมถ้ามันขมคอ
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-01 15:56:18

15 วัน 2 ชม. 28 นท.

19,823

9,659
(เหลือ 9,659 FP)
49
บิณฑบาตร
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-03 16:08:04

14 วัน 1 ชม. 10 นท.

2,217

3,226
(เหลือ 3,226 FP)
50
BlizzardManlnwza
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-09 07:42:29

22 วัน 11 ชม. 15 นท.

2,895

12,744
(เหลือ 12,744 FP)
51
Fishergirl
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-11 01:45:51

22 วัน 23 ชม. 10 นท.

20,156

28,507
(เหลือ 28,507 FP)
52
ขมิ้นv2
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-11 04:13:12

30 วัน 12 ชม. 26 นท.

18,025

25,543
(เหลือ 24,543 FP)
53
Savitar
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-14 22:51:02

24 วัน 19 ชม. 23 นท.

8,503

16,425
(เหลือ 16,425 FP)
54
อะไรนักหนา
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-15 19:06:21

36 วัน 8 ชม. 4 นท.

19,443

37,449
(เหลือ 33,949 FP)
55
นู๋มาลี
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-04-29 09:00:05

44 วัน 12 ชม. 1 นท.

16,339

44,156
(เหลือ 44,156 FP)
56
Darlyn
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-05-01 22:25:12
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

53 วัน 2 ชม. 34 นท.

17,089

26,025
(เหลือ 22,525 FP)
57
oYogurTo
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-05-18 12:30:42

18 วัน 14 ชม. 44 นท.

21,304

29,576
(เหลือ 29,576 FP)
58
LilZaDiiZ
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-05-23 19:17:36
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

3 วัน 1 ชม. 11 นท.

2,506

772
(เหลือ 772 FP)
59
ZaDiiZ
(Finface)
Lv.5 (E3)
2018-05-23 20:34:24
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

3 วัน 2 ชม. 30 นท.

2,562

4,449
(เหลือ 4,449 FP)
60
TheFavano
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-12 02:42:32

2 วัน 6 ชม. 7 นท.

2,400

900
(เหลือ 900 FP)
61
MELLY
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-14 03:47:09

4 วัน 8 ชม. 32 นท.

9,844

11,358
(เหลือ 11,358 FP)
62
อย่างหล่อ
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-14 22:20:46
ปาร์ตี้: อย่างหล่อ

5 วัน 0 ชม. 46 นท.

8,925

3,479
(เหลือ 3,479 FP)
63
ไอฟายแต๊งกิ้ว
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-16 02:20:42

3 วัน 15 ชม. 57 นท.

7,306

10,684
(เหลือ 10,684 FP)
64
งอแงจริงๆเชียว
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-16 12:52:00

6 วัน 17 ชม. 19 นท.

16,357

18,701
(เหลือ 18,701 FP)
65
ชื่อไรดี
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-17 05:41:35

7 วัน 9 ชม. 31 นท.

7,074

12,540
(เหลือ 12,540 FP)
66
GodEate2
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-17 07:46:13
ปาร์ตี้: GodEate2

7 วัน 12 ชม. 40 นท.

7,026

9,514
(เหลือ 9,514 FP)
67
มิคาเอลเบย์
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-18 04:37:50

7 วัน 3 ชม. 31 นท.

14,025

3,000
(เหลือ 3,000 FP)
68
กๅมเทพ
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-03-18 11:01:26

8 วัน 0 ชม. 42 นท.

3,288

5,022
(เหลือ 5,022 FP)
69
บอลด๋อย
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-04-04 11:51:57

24 วัน 15 ชม. 34 นท.

9,235

15,290
(เหลือ 15,290 FP)
70
CAPPU
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-04-04 21:31:26
ปาร์ตี้: CAPPU

19 วัน 10 ชม. 24 นท.

10,579

49,986
(เหลือ 49,986 FP)
71
นู๋ตกปลา
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-04-06 05:08:43

10 วัน 9 ชม. 38 นท.

9,626

0
(เหลือ 0 FP)
72
ช้างอยู่หนาย
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-05-04 20:54:22

40 วัน 14 ชม. 13 นท.

12,804

36,147
(เหลือ 35,147 FP)
73
มาตกปลากับเจ็ท
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-05-12 09:45:38
ปาร์ตี้: เจ็ทมาตกปลา

62 วัน 6 ชม. 59 นท.

11,579

15,811
(เหลือ 15,811 FP)
74
เจ็ทมาตกปลา
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-05-13 05:24:52
ปาร์ตี้: เจ็ทมาตกปลา

63 วัน 2 ชม. 39 นท.

11,275

17,113
(เหลือ 17,113 FP)
75
เจอช้างละนะ
(Gill Scraper)
Lv.4 (F)
2018-05-22 11:35:37

50 วัน 20 ชม. 56 นท.

11,717

0
(เหลือ 0 FP)
76
Asura
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-15 10:27:50
ปาร์ตี้: Asura

5 วัน 13 ชม. 19 นท.

3,167

4,787
(เหลือ 4,787 FP)
77
PrinceMana
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-15 11:45:53

5 วัน 16 ชม. 40 นท.

1,967

8,440
(เหลือ 8,440 FP)
78
GE01
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-16 14:28:14

3 วัน 7 ชม. 36 นท.

9,262

12,970
(เหลือ 12,970 FP)
79
PluTo
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-18 00:52:14

8 วัน 0 ชม. 10 นท.

830

0
(เหลือ 0 FP)
80
กะปิV2
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-18 09:50:04

7 วัน 22 ชม. 51 นท.

5,552

8,479
(เหลือ 4,979 FP)
81
JoDD
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-19 09:20:13
ปาร์ตี้: iiioiii

2 วัน 18 ชม. 35 นท.

2,042

2,740
(เหลือ 2,740 FP)
82
ขุullสu
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-19 15:01:23

6 วัน 20 ชม. 55 นท.

5,081

0
(เหลือ 0 FP)
83
จุ๊บแจง
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-25 15:29:33

14 วัน 14 ชม. 12 นท.

5,412

8,527
(เหลือ 8,527 FP)
84
KenZo
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-03-29 05:43:36
ปาร์ตี้: KenZo

11 วัน 17 ชม. 17 นท.

5,206

7,863
(เหลือ 7,863 FP)
85
ตกปลาสิคะV2
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-03 02:37:21

8 วัน 3 ชม. 18 นท.

7,345

0
(เหลือ 0 FP)
86
จะกินปลา
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-04 22:19:42
ปาร์ตี้: จะกินปลา

4 วัน 22 ชม. 9 นท.

8,772

0
(เหลือ 0 FP)
87
LLsดได้Oย่าร่ๅu
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-08 18:58:46

29 วัน 23 ชม. 41 นท.

442

884
(เหลือ 884 FP)
88
wan19
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-11 18:23:20
ปาร์ตี้: what

32 วัน 19 ชม. 21 นท.

8,626

14,768
(เหลือ 13,768 FP)
89
ตกปลาสิคะ
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-13 23:16:07

19 วัน 0 ชม. 5 นท.

7,312

0
(เหลือ 0 FP)
90
STILL
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-17 06:11:08

28 วัน 15 ชม. 31 นท.

5,352

5,465
(เหลือ 145 FP)
91
Archy
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-17 19:56:06
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

33 วัน 22 ชม. 48 นท.

1,643

2,522
(เหลือ 2,522 FP)
92
ของยืมเพื่อน
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-18 12:39:05

10 วัน 19 ชม. 11 นท.

5,745

0
(เหลือ 0 FP)
93
dIsๅeดีuIb
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-19 22:38:29

38 วัน 9 ชม. 15 นท.

7,072

10,832
(เหลือ 9,832 FP)
94
Hercules
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-25 17:17:45

23 วัน 22 ชม. 30 นท.

9,243

23,814
(เหลือ 23,814 FP)
95
น้องงจะเปงมั้ย
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-04-30 08:13:58

51 วัน 12 ชม. 36 นท.

6,366

10,362
(เหลือ 10,362 FP)
96
proreew
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-05-02 21:04:42
ปาร์ตี้: proreew

42 วัน 10 ชม. 11 นท.

3,667

4,183
(เหลือ 4,183 FP)
97
lllRosylll
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-05-03 23:31:24

54 วัน 23 ชม. 41 นท.

2,620

0
(เหลือ 0 FP)
98
NATSUCHAN
(Worm Wrangler)
Lv.3 (F1)
2018-05-23 21:03:37
ปาร์ตี้: เอสเอสเค

27 วัน 8 ชม. 55 นท.

4,115

6,381
(เหลือ 2,721 FP)
99
Mais
(Chum Bucket)
Lv.2 (F2)
2018-03-10 09:06:23

14 ชม. 3 นท.

2,484

3,554
(เหลือ 3,554 FP)
100
ยืนเก๊กDEXเพิ่ม
(Chum Bucket)
Lv.2 (F2)
2018-03-11 08:43:34

1 วัน 13 ชม. 27 นท.

2,069

19,756
(เหลือ 7,786 FP)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 24/05/2018 11:54:43