อันดับการเอ็นชานท์ไอเท็มของตัวละคร
ลำดับ ชื่อตัวละคร รวม +1 ~ +11 +12 +13 +14 +15
สำเร็จ สำเร็จ
สำเร็จ
สำเร็จ
สำเร็จ
สำเร็จ
ล้มเหลว
ล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว
ล้มเหลว
ล้มเหลว
1

คุณชม้อยย
(ไม่มีกิลด์สังกัด)
156 143 13 - - -
13 - - 13 - -
2
คุณชม้อย
(ไม่มีกิลด์สังกัด)
96 88 8 - - -
- - - - - -
3
ROMANTIC
(ไม่มีกิลด์สังกัด)
75 55 5 5 5 5
24 - - 8 4 12
4
วิ่งเควส
(ไม่มีกิลด์สังกัด)
72 66 6 - - -
- - - - - -
5
คุณชม้อยยย
(ไม่มีกิลด์สังกัด)
12 11 1 - - -
- - - - - -
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 17/02/2018 04:11:20