อันดับตัวละคร
ลำดับ ชื่อตัวละคร รีเบิร์ท เลเวล อาชีพ/คลาส กิลด์
รอบ ระยะเวลา เลเวล ระยะเวลา
1
(ROMANTIC)
- - Lv.125
2018-02-10 04:46:45
-
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 13/02/2018 22:57:38