อันดับตัวละคร
ลำดับ ชื่อตัวละคร รีเบิร์ท เลเวล อาชีพ/คลาส กิลด์
รอบ ระยะเวลา เลเวล ระยะเวลา
1
(ROMANTIC)
- - Lv.125
2018-02-10 04:46:45
-
2
(คุณชม้อย)
- - Lv.125
2018-02-10 01:29:42
-
3
(คุณชม้อยยย)
- - Lv.125
2018-02-17 01:53:42
-
4
(คุณชม้อยย)
- - Lv.120
2018-02-08 23:46:28
-
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 17/02/2018 11:13:19