10× ~25×
พื้นฐาน ปาร์ตี้
อัตราค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มเติม
 ตัวละครใหม่ +20%
 เมื่ออยู่ในปาร์ตี้ +20%
 อีเว้นท์สุดสัปดาห์ +100%
ทั่วไป/พื้นฐาน
บอส
เควสท์
วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ
ไอเท็มฟื้นฟู
อาวุธ
เครื่องป้องกัน
อัตราดรอปไอเท็มที่ได้รับเพิ่มเติม
 ตัวละครใหม่ +20%
 เมื่ออยู่ในปาร์ตี้ +20%
 อีเว้นท์สุดสัปดาห์ +100%
ทั่วไป/พื้นฐาน
เควสท์
โอกาสได้รับเงินโกลด์ 34%
อัตราเงินโกลด์ที่ได้รับเพิ่มเติม
 ตัวละครใหม่ +20%
 เมื่ออยู่ในปาร์ตี้ +20%
 อีเว้นท์สุดสัปดาห์ +100%

(ยังไม่เปิดให้บริการ)