เซิฟเวอร์ปิดให้บริการชั่วคราว!!
เซิฟเวอร์อยู่ระหว่างการปรับแผนการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากปัญหาจากตัวเกมส์(ด้านลิขสิทธิ์)
และปัญหาอื่นๆทำให้เกมส์ขาดช่วงการพัฒนาเป็นระยะเวลานาน
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากในเพจและกลุ่มสนทนา(ใหม่) หรือหน้าแฟนเพจ!!